”Vi skal bryde voldens cirkel, men ingen kan løse det alene”

| Programmet ’en barndom uden vold’, har netop afviklet sit første aktørmøde i Horsens. Her samledes en lang række ledere i staten, kommuner, regioner, politi, sundhedsvæsen og NGO’er til de første spæde drøftelser af voldens kerneårsager, fastholdelsesfaktorer og hvordan vi sammen kan bruge den viden til at tænke bedre løsninger for voldsudsatte børn.

Aktørmødet i Horsens er det første ud af flere aktørmøder, hvor centrale og vigtige kræfter omkring et voldsramt barn, fra både det offentlige samt civilsamfundet, samles med det fælles formål at ville skabe en varig, positiv forandring for voldsramte børn ved at få stoppet volden og undgå at den gentager sig.

”Der er rigtig mange aktører, i både det offentlige og i civilsamfundet, som gør en masse godt for de voldsramte børn - hele vejen rundt. Dog er det gennem årene ikke lykkedes at nedbringe antallet af voldsramte børn eller forhindre volden i at ske. Det er netop det som programmet her skal tage fat om og grunden til at Ole Kirk’s Fond lancerede indsatsen. Derfor var det også meget stærkt at opleve nogle af de vigtige aktører her til den første fælles interaktion, indlede det vigtige arbejde med at nedbryde siloer, skifte perspektiver og sammen kigge på hvad det er der fastholder volden. Gode, indledende takter for en mangeårig indsats, siger direktør for Ole Kirk’s Fond, Karin Skjødt Hindkjær

 

Program på aktørmødet

På det første aktørmøde gav Lisbeth Jessen, Programchef for ’en barndom uden vold’ en status på vold mod børn i dag. Dette blev efterfulgt af en session om ”systemiske forandringer” samt en gennemgang af voldens kerneårsager, præsenteret ved ph.d. og adfærdschef i Operate. Efterfulgt af fælles drøftelser samt personlige beretninger fra tidligere voldsramte børn. På aktørmødets anden dag, stod den på flere break-out sessions – tættere på udfordringerne og nye fælles veje til løsninger - hvor aktørerne mødtes på tværs af diverse faggrupper og skel.  

”Vi skal bryde voldens cirkel - og ingen kan løse det alene.  Derfor var det også godt at opleve de forskellige faggrupper sætte sig ud over deres eget felt og læne sig ind mod hinanden med nysgerrighed og åbenhed. Vi taler her om nogle meget stærke faggrupper, som ved rigtig meget på deres felt men knap så meget om hinanden. Derfor er det så uhyre vigtigt at gå på opdagelse i hinandens ansvarsområder og skifte perspektiv for at forstå de andre aktører omkring et barn. Det er nemlig kun med en fælles indsats vi kan finde frem til hvad der fastholder volden og dermed også hvad der skal til for at løse det”, siger Lisbeth Jessen, programchef.
Stil dine kæpheste væk for en stund


Et af de centrale aspekter i den metode som programmet anvender med henblik på at skabe varig forandring sammen, er at arbejde med 'mindset' hos de involverede. Derfor handlede en af de indledende øvelser på aktørmødet også om at forlade sit faglige ståsted og sine kæpheste for en stund for at kunne sætte sig ind i nogle af de andre aktørers ståsteder og se verden fra deres perspektiv. Alt sammen med et formål om at få en større forståelse for hinandens arbejde og derpå også komme et skridt nærmere forståelsen af hvad der fastholder volden – når nu man ser det i et større perspektiv.

Læs mere om programindsaten

Programindsatsen med Lisbeth Jessen i spidsen glæder sig til at afprøve nye veje sammen med de dygtige mennesker, der var samlet til dette første aktørmøde og mange flere, som er optaget af at gøre en forskel for voldsudsatte børn og deres familier.

Nedenfor er anført de aktører som deltog på det første aktørmøde i Horsens: 

Fagligt selskab for sundhedsplejersker, Mary Fonden, Herning Kommune, Roskilde Kommune, Bryd Tavsheden, Søstre mod vold og kontrol, Børns Vilkår, Danner, Dansk kvindesamfund, De anbragtes vilkår, Dialog mod vold, Jordemoderforeningen, Lev uden vold, Mandecenteret, Mødrehjælpen, Red Barnet, Ungdommens Røde Kors, Joannahuset, Midt- og Vestjyllands, Politikreds, Nordsjællands Politikreds, Socialrådgiverforeningen, Leder af sundhedsplejerske Glostrup, Skovgaarden skole- og behandlingshjem, Psykiatrien, Socialstyrelsen, LOKK, Absalon og Operate.

Relevante nyheder

Se alle nyheder