Sådan ansøger du

Har du et projekt, som du gerne vil søge støtte til? Her kan du læse mere om ansøgningsprocessen og blive klogere på, hvad en ansøgning skal indeholde. Du kan også læse om vores svarfrister og krav til evaluering. 

Vi har opdelt processen for ansøgning i fem trin, som følger projektet fra idé over ansøgning til evaluering. Ved at følge disse trin øger du muligheden for at opnå støtte til dit projekt.  

Alt Text

Er dit projekt inden for vores støtteområder?

Ole Kirk's Fond støtter projekter, der bidrager til at fremme livskvalitet for børn og deres familier. Det sociale område er fondens primære område, men vi støtter også kulturelle, kirkelige og humanitære formål.

Når vi vurderer en ansøgning, lægger vi først og fremmest vægt på, om projektet understøtter vores formål og om det er inden for ét af vores støtteområder.

Læs om vores støtteområder

Alt Text

Den gode ansøgning

Når du har sikret dig, at dit projekt passer til vores formål og støtteområder, er næste skridt at formulere en god ansøgning, der tydeligt beskriver målsætningen og målgruppen for projektet, og hvilken forandring, projektet skal skabe.

Du kan f.eks. beskrive det problem, projektet skal bidrage til at løse, hvad du vil gøre, og hvorfor du har valgt netop denne løsning til dit projekt.

Foruden en klar beskrivelse af projektet bør ansøgningen indeholde en projektplan, der fortæller om projektets forventede forløb og varighed samt et budget.

Den gode ansøgning, herunder hvad den skal indeholde, vil afhænge af projektets omfang og type. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.

Alt Text

Budget og bilag

For at kunne vurdere din ansøgning er det vigtigt, at der er udarbejdet et detaljeret budget for projektet.

Det gode budget indeholder en oversigt over poster som f.eks. medarbejdertimer, udgifter til aktiviteter og materiale-omkostninger.

Detaljeringsgraden afhænger naturligvis at projektets omfang og det ansøgte beløb.

Budget og relevante bilag uploades sammen med ansøgningen.

Alt Text

Frister, svartid og upload af ansøgning

Ansøgningen og al dokumentation indsendes via fondens digitale ansøgningssystem. Det er ikke muligt at ansøge per mail eller brev.

Vi behandler løbende indkomne ansøgninger, og vi gør opmærksom på, at der kan være op til tre måneders behandlingstid.

Som ansøger vil du modtage svar via mail. Vi begrunder som udgangspunkt ikke afslag.

For studielegater gælder der særlige krav og frister

Upload din ansøgning

Alt Text

Evaluering og rapportering

Ved større projekter beder vi dig typisk lave en evalueringsrapport, når projektet er afsluttet.