Scroll

En barndom uden vold i familien

Alle børn har brug for og ret til en tryg barndom. Derfor har Ole Kirk’s Fond igangsat en langsigtet systemisk programindsats med arbejdstitlen 'En barndom uden vold i familien'. Ambitionen er at arbejde for at hindre volden i at ske, mindske dens konsekvenser, når den er sket og stoppe volden i at gå i arv fra en generation til den næste.

Voldens cirkel skal brydes 

De mange voldsudsatte børn er grunden til, at vi i Ole Kirk’s Fond igangsætter en vidtrækkende og langsigtet systemisk indsats. Arbejdstitlen er 'En barndom uden vold i familien' og ambitionen er at forhindre vold mod børn i hjemmet, mindske dens konsekvenser, når den er sket og stoppe volden i at gå i arv fra en generation til den næste.  

Vold i hjemmet

Undersøgelser viser, at to til fire elever i hver skoleklasse lever i familier med vold. Størstedelen af dem taler ikke med nogen om det, og kun en ud af ti får tilbudt hjælp. Børn, der vokser op i hjem med vold, trives dårligere og har lavere selvværd, de har sværere ved at knytte venskaber og koncentrere sig i skolen og er oftere ensomme. De har øget risiko for at udvikle ptsd, angst, depression og misbrug og forsøger oftere at begå selvmord. Med andre ord – de udviser massive tegn på mistrivsel. Uanset om børnene selv er udsat for vold eller er vidne til vold i hjemmet. 

“Der er allerede mange organisationer og dedikerede fagpersoner, som hver dag gør en kæmpe forskel for voldsramte børn. Vi ønsker at samarbejde med dem alle, fordi vi tror på, at et komplekst samfundsproblem som vold mod børn ikke kan løses af en enkelt aktør i et enkeltstående projekt men i et samarbejde mellem mange aktører på tværs af sektorer.”   

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk's Fond

Erfaren leder skal drive programmet

Tidligere direktør i Danner og mangeårig leder indenfor politiet, Lisbeth Jessen er programchef. I spidsen for det nyetablerede program vil hun sammen med fagpersoner, organisationer, myndigheder og eksperter på området etablere en fælles forståelse og handlingsplan for, hvordan de voldsramte børn får den bedste hjælp. 

Programmet vil i første omgang holde til hos forandringsbureauet Operate, der har erfaring med tilsvarende programarbejde. Den helt centrale opgave i programmet er at sikre samarbejde, handling og forandring på området.

Lisbeth vil i de kommende måneder etablere kontakt til relevante aktører, men kan i mellemtiden nås på lije@operate.dk eller mobil +45 42259038.