Scroll

En barndom uden vold i familien

Alle børn har brug for og ret til en tryg barndom. Derfor igangsatte Ole Kirk’s Fond en langsigtet systemisk programindsats med arbejdstitlen 'En barndom uden vold i familien'. Ambitionen er at arbejde for at hindre volden i at ske, mindske dens konsekvenser, når den er sket og stoppe volden i at gå i arv fra en generation til den næste.

Voldens cirkel skal brydes 

De mange voldsudsatte børn er grunden til, at vi i Ole Kirk’s Fond igangsatte en vidtrækkende og langsigtet systemisk indsats i foråret 2023. Arbejdstitlen er 'En barndom uden vold i familien' og ambitionen er at forhindre vold mod børn i hjemmet, mindske dens konsekvenser, når den er sket og stoppe volden i at gå i arv fra en generation til den næste.  

Vold i hjemmet

Undersøgelser viser, at to til fire elever i hver skoleklasse lever i familier med vold. Størstedelen af dem taler ikke med nogen om det, og kun en ud af ti får tilbudt hjælp. Børn, der vokser op i hjem med vold, trives dårligere og har lavere selvværd, de har sværere ved at knytte venskaber og koncentrere sig i skolen og er oftere ensomme. De har øget risiko for at udvikle ptsd, angst, depression og misbrug og forsøger oftere at begå selvmord. Med andre ord – de udviser massive tegn på mistrivsel. Uanset om børnene selv er udsat for vold eller er vidne til vold i hjemmet. 

“Der er allerede mange organisationer og dedikerede fagpersoner, som hver dag gør en kæmpe forskel for voldsramte børn. Vi ønsker at samarbejde med dem alle, fordi vi tror på, at et komplekst samfundsproblem som vold mod børn ikke kan løses af en enkelt aktør i et enkeltstående projekt men i et samarbejde mellem mange aktører på tværs af sektorer.”   

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk's Fond

Samarbejde, handling og forandring på området er centralt for at programmet skal lykkes 

Efter et års grundig forberedelse og udarbejdelse af strategi i tæt samarbejde med et stærkt aktørfelt blev programmet, som siden opstart i 2023 har holdt til hos forandringsbureauet Operate, klar til at få sin egen selvstændige platform. Bikubenfonden og OIe Kirk's Fond stiftede sammen ’En barndom uden vold i familien’ som forening i maj 2024. 

Tidligere direktør i Danner og mangeårig leder indenfor politiet, Lisbeth Jessen er foreningens direktør og hun står i spidsen for forandringsarbejdet i det mangeårige program. Sammen med fagpersoner, organisationer, myndigheder og eksperter på området arbejder foreningen fortsat på at få etableret en fælles forståelse og udvikle nye løsninger, som skal hjælpe børn i familier med vold. Samarbejde, handling og forandring på området er centralt for at programmet skal lykkes. 

Vil du vide mere om foreningens arbejde, træffes Lisbeth Jessen på mail: lj@barndomudenvold.dk / tlf.: 42259038.

Alt Text

Programindsats bliver til forening

Sammen med Bikubenfonden har Ole Kirk's Fond stiftet ’En barndom uden vold i familien’ som forening. Efter godt et års grundig forberedelse med vidensindsamling, analyser og udarbejdelse af strategi i tæt samarbejde med et stærkt aktørfelt, er programindsatsen nu klar til at få sin egen platform at stå på - med Lisbeth Jessen i spidsen som foreningens direktør.

Læs nyheden

Sammen skal vi bryde voldens cirkel

Programmet ’en barndom uden vold’, har netop afviklet sit første aktørmøde i Horsens. Her samledes en lang række ledere i staten, kommuner, regioner, politi, sundhedsvæsen og NGO’er til de første spæde drøftelser af voldens kerneårsager, fastholdelsesfaktorer og hvordan vi sammen kan bruge den viden til at tænke bedre løsninger for voldsudsatte børn.

Læs nyheden