’En barndom uden vold i familien’ stiftet som forening

| Efter et års grundig forberedelse og udarbejdelse af strategi i tæt samarbejde med et stærkt aktørfelt er den selvstændige programindsats nu klar til at få sin egen platform at stå på.

Sammen med Bikubenfonden har Ole Kirk's Fond stiftet ’En barndom uden vold i familien’ som forening. Efter godt et års grundig forberedelse med vidensindsamling, analyser og udarbejdelse af strategi i tæt samarbejde med et stærkt aktørfelt, er programindsatsen nu klar til at få sin egen platform at stå på - med Lisbeth Jessen i spidsen som foreningens direktør.

”At stifte denne forening er en vigtig milepæl for ”En barndom uden vold i familien”, som vi igangsatte sidste forår. Foreningen etableres i dyb respekt for alle dem, der allerede i dag arbejder med at hjælpe voldsudsatte børn inden for de eksisterende rammer. I fællesskab med dem skal foreningen udfordre og finde nye veje til at løse det komplekse problem, som vold i familien er”, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Medstifter bidrager med erfaring fra systemisk indsats 
Bikubenfonden, som er med til at stifte foreningen har et indgående kendskab til at arbejde systemisk med komplekse samfundsproblematikker som fx ’Hjem til alle alliancen’ og kan derfor bringe vigtig viden i spil til den fælles vision om, at alle børn og unge skal kunne vokse op uden vold i hjemmet.

”Vi er stolte af at stige med ombord i så ambitiøs en indsats som ’En barndom uden vold i familien’. Ole Kirk's Fond og Lisbeth Jessen har taget imponerende første skridt og vi glæder os til at bidrage med vores erfaringer fra ’Hjem til Alle Alliancen’. I Bikubenfonden tror vi på, at vi løser komplekse problemer bedst i fællesskab, og vi håber, at vi kan være en katalysator for den systemiske forandring som et i forvejen stærkt aktørnetværk allerede nu arbejder for hver dag” siger Sine Egede Eskesen, udviklingsdirektør i Bikubenfonden.

Ovenstående billede blev taget, da foreningen blev stiftet. Fra venstre står:

  • Heidi Krumhardt Mortensen – rådgiver i Kongehuset og bestyrelsesmedlem i foreningen,
  • Karin Skjødt Hindkjær – direktør i Ole Kirk’s Fond og forperson i foreningsbestyrelsen,
  • Lisbeth Jessen - foreningens direktør,
  • Sine Egede Eskesen – udviklingsdirektør i Bikubenfonden og bestyrelsesmedlem i foreningen samt
  • Line Rasmussen – projektchef for det sociale område i Ole Kirk’s Fond.

Relevante nyheder

Se alle nyheder