Vi fremmer livskvaliteten for børn og deres familier

Vi støtter inden for fem hovedområder

– både store projekter og små donationer til mennesker med noget særligt på hjerte
Socialt
Vi støtter sociale projekter med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold
Kulturelt
Vi støtter udvalgte kulturelle og kirkelige projekter udviklet for og til børn
Humanitært
Vi støtter akut humanitært arbejde gennem to globale puljer
Studielegater
Vi støtter pædagogstuderende, der skal i praktik i udlandet og arbejde med børn
Lokalt Billund
Vi støtter lokale projekter i Billund Kommune med fokus på børn, unge og familier

Nyheder

”Vi skal bryde voldens cirkel, men ingen kan løse det alene”

Programmet ’en barndom uden vold’, har netop afviklet sit første aktørmøde i Horsens. Her samledes en lang række ledere i staten, kommuner, regioner, politi, sundhedsvæsen og NGO’er til de første spæde drøftelser af voldens kerneårsager, fastholdelsesfaktorer og hvordan vi sammen kan bruge den viden til at tænke bedre løsninger for voldsudsatte børn.