Det støtter vi

Socialt

Det sociale område er det største uddelingsområde i Ole Kirk’s Fond. Vi støtter sociale projekter i Danmark med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold. Det er børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier eller under omstændigheder, der udfordrer deres livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Det kan fx være mobning, ensomhed, generel mistrivsel, psykiske vanskeligheder eller vold. Projekterne skal bidrage til at styrke børns trivsel, livsglæde, chancer og handlemuligheder.

Det støtter vi ikke

Ole Kirk's Fond er en almennyttig og alment velgørende fond. Det betyder, at projekterne skal være til gavn og glæde for mange. Der er der dog en række områder, som fonden normalvis ikke støtter.

 • Projekter eller initiativer uden for Billund-området, som alene har lokal betydning
 • Enkeltpersoners underhold
 • Sponsorater eller projekter med kommercielt fokus
 • Ansøgninger om økonomisk støtte til indkøb af LEGO produkter
 • Individuel studiestøtte, bachelor- og specialeskrivning, ph.d.-afhandlinger og anden videreuddannelse
 • Forskningsprojekter
 • Rejse- og studielegater (bortset fra praktikophold i udlandet ifm. pædagogstudiet)
 • Gruppestudierejser for studerende
 • Bogudgivelser og filmproduktioner
 • Patientforeninger eller patientbehandlinger
 • Sportsklubber eller sportsarrangementer
 • Teaterforeninger eller teaterstykker

Passer din idé til vores formål?

Ole Kirk’s Fonds primære formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier, og det gør vi gennem vores fem støtteområder.

Har du en idé til et projekt, som du gerne vil søge støtte til, kan du læse mere om ansøgningsprocessen her.

Sådan ansøger du

Spørgsmål og svar