Scroll

Genvej – til dit barns digitale liv

’Genvej – til dit barns digitale liv’ tilbyder en indgang, en genvej, til børn og unges digitale liv. Her kan forældre og omsorgspersoner finde konkrete råd og viden og inspiration og øvelser i forhold til en lang række emner og problematikker, som børn og unge måtte støde på online.

En indgang til børn og unges digitale liv

’Genvej – til dit barns digitale liv’ tilbyder en indgang, en genvej, til børn og unges digitale liv. Gennem projektets sociale kanaler og på hjemmesiden genvej.org kan forældre og omsorgspersoner finde konkrete råd og viden og inspiration og øvelser i forhold til en lang række emner og problematikker, som børn og unge måtte støde på online, såsom mobning, digitale krænkelser, influencere og reklamer, ensomhed, gaming og digitale fællesskaber. Formålet med Genvej er at åbne børn og unges digitale verden for forældrene og give dem endnu bedre forudsætninger for stillingtagen og for at understøtte deres børns brug af dgitale medier og platforme.

Forældre taler sjældent med deres børn om deres digitale liv

Forældre taler sjældent med deres børn om deres digitale liv trods bred enighed om, at det er vigtigt. I maj 2023 lancerede vi ’Genvej’ i de danske medier sammen med Forbrugerrådet Tænk og i samarbejde med Børns Vilkår, Mary Fonden, Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet. Indsatsen skal hjælpe forældre med at navigere i børnenes digitale udfordringer fra mobning til datahøst.

Forældre, som ønsker at hjælpe deres børn med at navigere digitalt, har ofte et behov for selv at blive klædt ordentligt på til at kunne guide deres børn bedst muligt. Der findes i dag mange forskellige tilbud og gode råd indenfor forskellige problematikker, som billeddeling, datamisbrug og grooming. Udfordringen er bare, at forældrene skal gå mange forskellige steder hen for at samle den aktuelle viden om, hvordan de på bedste vis støtter op om de unges digitale liv. Derfor er vi glade for, at vi med ’Genvej – til dit barns digitale liv’ har samlet kræfterne og skabt en samlende portal målrettet forældre."

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.
Alt Text

Gode råd og redskaber

Via indsatsens sociale medier og hjemmesiden genvej.org kan forældre finde viden om en lang række emner og problematikker, som børn og unge kan støde på online. Derudover giver ’Genvej – til dit barns digitale liv’ gode råd og konkrete redskaber til at starte samtalen med sit barn og engagere sig mere i dets hverdag på digitale platforme.

På Genvej.org findes både helt nyt materiale men også allerede eksisterende indhold leveret af de forskellige partnere, så det er samlet og let tilgængeligt for forældre og omsorgspersoner. Websitet bliver løbende opdateret af en redaktion.

Udforsk websitet

Alt Text

Fakta: børns digitale liv

  • 8 ud af 10 (82 pct.) forældre svarer ”helt enig” eller ”delvist enig” til, at de har forståelse for deres børns digitale liv (Genvejs baselinestudie 2023).
  • 3 ud af 4 forældre har tillid til at deres barn kommer til dem, hvis de oplever noget ubehageligt digitalt (Genvejs baselinestudie 2023)
  • Mange børn og unge deler ikke deres online hverdagsoplevelser med deres forældre, da flere peger på, at de(forældrene) alligevel ikke kan relatere sig til det (Medierådet for Børn og Unge 2022).
  • 44 pct. af danske forældre taler med deres børn om, hvad de laver digitalt, 3 gange om måneden eller sjældnere. 21 pct. taler med deres børn sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig (Genvejs baselinestudie 2023).
  • 15 pct. af de 11-19-årige har oplevet at blive bestjålet eller franarret ting på internettet, mens 8 pct. har oplevet trusler eller krænkelser (VIVE 2022).

For mere info og fakta, klik her