Scroll

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbe-program til vuggestuer, dagplejere, børnehaver, SFO'er og de mindste skoleklasser i grundskolen. Formålet med programmet er at styrke børns fællesskaber og forebygge mobning. Ole Kirk’s Fond har været økonomisk partner gennem en længere årrække.

En kuffert pakket med trivsel
Fri for Mobberi består af pædagogiske redskaber, der hjælper med at sætte børnenes trivsel og indbyrdes forhold på dagsordenen. Programmet er baseret på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod. Materialerne er samlet i en kuffert, der findes i tre varianter til børn på henholdsvis 0-3 år, 3-6 år og 6-9 år. I kufferten findes for eksempel Bamseven, der er Fri for Mobberis maskot, samtaletavler/plakater, et massageprogram og rytmikøvelser. Redskaberne gør det håndgribeligt at arbejde med emnet mobning. Til indskolingen er materialerne fra kufferten og nye aktiviteter digitaliseret, så de kan bruges på tablet og skolernes Smartboard.
Baggrund for Fri for Mobberi

Fri for Mobberi blev startet af Mary Fonden og Red Barnet med støtte fra Ole Kirk’s Fond. Antimobbe-programmet er i dag udbredt til omkring 40 % af Danmarks vuggestuer, 60 % af børnehaverne og til cirka 45 % af landets grundskoler (indskolingen). Fri for Mobberi er Danmarks første større, samlede indsats mod mobning.

Det er meget tydeligt, at der er en god kultur hernede, hvor man taler pænt til børnene og er gode til at tage konflikterne, når de sker. Fri for Mobberi støtter i høj grad op om denne kultur. Vores børn har i høj grad taget børnemøderne til sig, og de har talt meget om derhjemme. Det har også været rigtig godt med de gode råd til forældrene, som har fået os til at tænke over, hvordan vi taler om andre voksne – fx også en kollega – når vi sidder sammen og spiser aftensmad.

Forælder til børnehavebarn
Alt Text

Alle har ret til en plads i fællesskabet

Ole Kirk’s Fond støtter Fri for Mobberi, fordi vi mener, at alle børn udvikler sig og trives bedst, når de er en del af et positivt fællesskab. Forskning har vist, at mobning ikke handler om det enkelte barn, men om den kultur, der er i de fællesskaber, som alle børn er en del af, fx i børnehaven eller klassen. Udelukkelse fra vigtige fællesskaber medfører ensomhed og kan nedbryde menneskers selvværd. Fri for Mobberi arbejder netop for at skabe gode børnefællesskaber ud fra værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod.

Flere evalueringer har vist, at Fri for Mobberi har en positiv effekt. Dog kræver det, at de voksne omkring børnene tager ansvar og har fokus på trivsel og konfliktløsning. For kun på den måde vil børnene på kort sigt opleve mindre mobning og konflikt, hvilket øger sandsynligheden for på langt sigt at opbygge fællesskaber, der er inkluderende, og hvor børnene viser omsorg for hinanden.

Se evaluering og følgeforskning