Scroll

’Spørg mere – så fylder det mindre’

Børn af forældre med psykisk sygdom er en særligt udsat børnegruppe, fordi de ofte overses af systemet og de voksne omkring barnet. Når en forælder bliver syg med psykisk sygdom, er det ikke kun forælderen, der rammes. Sygdommen har konsekvenser for hele familien – især for børnene. ’Spørg mere – så fylder det mindre’ er et partnerskab mellem Børns Vilkår, Psykiatrifonden og Ole Kirk’s Fond. I partnerskabet arbejder vi for at skabe varige forandringer for børn af forældre med psykisk sygdom, så børnene opspores, hjælpes og støttes til et liv i trivsel.

Sammen med Børns Vilkår og Psykiatrifonden har vi stiftet partnerskabet ’Spørg mere – så fylder det mindre’.

Visionen med partnerskabet er, at alle børn af forældre med psykisk sygdom er i trivsel i 2030: De udvikler sig alderssvarende, og deres risiko for selv af udvikle psykisk sygdom er mindre end i dag.

1 ud af 4 børn har en mor eller far, der lider af psykisk sygdom. Og 7 ud af 10 får ikke den hjælp, de har brug for. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Psykiatrifonden gennemførte blandt 2.156 repræsentativt udvalgte forældre i 2019.

Psykisk sygdom rammer ikke kun den, der er syg – det kan have store konsekvenser for resten af familien.

Mange af børnene trives markant dårligere end andre børn. De har også en øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom. Det gør over halvdelen af de børn, hvis forældre har svær psykisk sygdom, på et senere tidspunkt i deres liv.

Med partnerskabet vil vi arbejde for, at børn, der lever med psykisk sygdom som ekstra familiemedlem, får en stemme og hjælpes til bedre trivsel. Forhåbentlig kan vi med en fælles indsats på området ikke blot være med til at sikre, at børnene hjælpes her og nu, men også give dem et bedre fundament ind i voksenlivet, så de ikke selv udvikler psykisk sygdom

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond
Alt Text

Vi kan starte med at spørge lidt mere…

Behovet for at spørge til et barn rækker bredt. Det skal ikke kun være 'systemet', der hjælper den psykisk syge forælder, der skal spørge til børnene - og følge op  Og deraf navnet på vores fælles partnerskab ”Spørg mere – så fylder det mindre”. For når vi alle - de nære voksne omkring barnet - spørger mere, fylder sygdommen mindre og barnet får en vej ud – de kan sænke skuldrene, hæve blikket og mærke, at nogen lytter.

For der hersker et stort tabu omkring psykisk sygdom, der er med til at forhindre, at børn i familier med psykisk sygdom opdages og får den rette hjælp, som der kan være brug for.

Alt Text

Opsporing af børn som pårørende

Partnerskabet vil også arbejde med systemforandringer, der kan sikre, at børnene opspores og får den hjælp, de har behov for – uanset hvilken kommune eller region børnene og deres familier befinder i.

Når psykiatrien, den praktiserende læge eller hospitalerne møder en voksen med psykisk sygdom, kan der være et pårørende barn, som har brug for hjælp og støtte, men desværre bliver disse børn ofte overset. Vi anbefaler derfor, at det bliver en fast procedure at spørge til børnene – og at følge op.

Alt Text

Læs seneste viden på området

Som en del af partnerskabet er der udarbejdet en temarapport om børn som pårørende til en psykisk syg forælder. I den kan du finde nøgletal på området og læse mere om partnerskabets fem anbefalinger til, hvordan vi vil sikre støtte og hjælp til børn som pårørende til forældre med psykisk sygdom:

  • Spørg til børnene
  • Støt forældrene
  • Bryd tavsheden
  • Støt børnene og deres familier
  • Giv børnene ret til hjælp

Læs temarapport

Børn som pårørende er et tema i Ole Kirk’s Fond

Alt Text

Kort om projektet

Projektets navn: ’Spørg mere – så fylder det mindre’

Projektejer: Børns Vilkår og Psykiatrifonden

Projektets varighed: Er planlagt til at vare frem til 2030, men løber i første omgang fra 2021-2024.

Målgruppe: Børn som pårørende i alderen 0-18 år

Ole Kirk's Fond har støttet med: Kr. 20 mio. over fem år