Uddelingsniveau 2019-2023

I 2023 uddelte vi 327 mio. kr. til projekter og indsatser, der fremmer livskvaliteten for børn og deres familier. 

0 0 0 mio. kr.

2023

0 0 0 mio. kr.

2022

0 0 0 mio. kr.

2021

0 0 0 mio. kr.

2020

0 0 0 mio. kr.

2019

Uddelinger i 2023 fordelt på støtteområder

Det sociale område er det største uddelingsområde i Ole Kirk’s Fond og dermed omdrejningspunktet for mange af vores aktiviteter. Vi støtter også humanitære, kirkelige, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

0 0 0 mio. kr.

Socialt

0 0 mio. kr.

Humanitært

0 0 mio. kr.

Kulturelt

0 0 mio. kr.

Uddannelse

Et tal-indblik i 2023

Uddelinger fordelt på område i 2023

0 0 %

Socialt

0 0 %

Humanitært

0 %

Kulturelt

0 %

Uddannelse

Antal ansøgninger og bevilligede projekter i 2023

0 0 0 ansøgninger
0 0 0 bevillinger

Geografisk fordeling af uddelinger i 2023

Ole Kirk’s Fond blev stiftet i 1964 til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger, Ole Kirk Kristiansen. Vi er en almennyttig fond og blev blandt andet etableret for at gøre Billund attraktiv for medarbejdere og deres familier. Vi støtter stadig lokale ildsjæle og fællesskaber, men fokuserer i særlig grad på at skabe tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn – primært i Danmark, men også globalt gennem danske, humanitære organisationer.

0 0 %

Nationalt

0 %

Lokalt i Billund

0 0 %

Globalt

2023 i tal

Hvis du er interesseret i et større overblik over året i Ole Kirk's Fond - fortalt med både ord, billeder og tal - kan du læse vores rapport for 2023

Alt Text