2023 - Året i fonden

Vi ser tilbage på spændende år i Ole Kirk’s Fond, som er karakteriseret ved fortsat stor spændvidde i bevillinger og projekter, som fonden har været engageret i. I vores rapport giver vi et indblik i de forskellige projekter, fonden har støttet, samt et komplet overblik over bredden af bevillinger på tværs af indsatsområder– alle med det mål at bidrage til øget tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn. 

Du kan finde rapporten for 2023 og få et overblik over året herunder.

(Du finder rapporten på engelsk her).

Alt Text

2022 - Året i fonden

I Ole Kirk’s Fond har vi set tilbage på endnu et ekstraordinært år. I vores rapport får du et overblik og indblik i, hvordan vi sammen med lokale ildsjæle i Billund-området og i partnerskab med forskellige danske organisationer har bidraget til tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn i 2022. 

 Du kan finde rapporten for 2022 og få et overblik over året herunder.  

(Du finder rapporten på engelsk her). 

Alt Text

2021 - Året i fonden

I Ole Kirk’s Fond har vi set tilbage på et ekstraordinært 2021. I vores rapport giver vi dig et overblik og indblik i, hvordan vi sammen med lokale ildsjæle i Billund-området og organisationer rundt omkring i Danmark har skabt tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn i 2021.

Du kan finde rapporten for 2021 og få et overblik over året herunder. 

(Du finder rapporten på engelsk her). 

Alt Text

2020 - Året i fonden

I vores bevillingsoverblik for 2020 har vi samlet et overblik over året 2020 - fortalt med ord, tal og billeder. Vi giver beskrivelser af udvalgte projekter inden for vores uddelingsområder og sætter fokus på det ekstraordinære år med vores COVID-19 initiativer. Et år, som har budt på gode projekter og samarbejder med dygtige ildsjæle og organisationer og med en fælles ambition: At fremme livskvaliteten for børn og deres familier. 

Ole Kirk's Fond 2020 Bevillingsoverblik