Scroll

"Stop vold mod børn"-puljen

Corona-krisen og nedlukningen af Danmark har haft alvorlige konsekvenser for de børn, der lever i hjem med vold. Fagfolk og myndigheder melder om flere husspektakler og grovere vold – men ingen har det fulde overblik over, hvad voldsudsatte børn har været udsat for. I Ole Kirk's Fond er vi gået sammen med Mødrehjælpen i en ny form for partnerskab, der skal sikre, at børnene hurtigt opspores og får den rette hjælp. 

Ny form for partnerskab 

I Ole Kirk’s Fond har vi allerede afprøvet pulje-tankegangen på det humanitære område. Her giver akutpuljer vores to partnere mulighed for at reagere hurtigt, når en humanitær krise eller naturkatastrofe rammer et sted i verden. Og det er netop denne tankegang om forudsigelighed og fleksibilitet i finansieringen, som vi har overført til det nationale, sociale område. 

"Stop vold mod børn"-puljen

Rammen for partnerskabet er puljen ”Stop vold mod børn” på 10 mio. kroner, som vi nu etablerer. Den kan Mødrehjælpen løbende tage i brug, i takt med at de får mere viden om, hvad de voldsudsatte børn har oplevet, og hvordan de bedst hjælpes. Puljen giver dermed Mødrehjælpen adgang til midler, som kan aktiveres hurtigt uden lange ansøgningsprocesser. På den måde kan hjælpen skræddersys til de faktiske behov og iværksættes hurtigt. 

Jeg er glad for, at vi med Mødrehjælpen kan gå nye veje for de børn, der har været udsat for vold i hjemmet. Vi ved, at konsekvenserne for voldsudsatte under corona-krisen har været – og stadig er – vidtrækkende. Derfor ser vi et behov for at handle på en ny måde og lade pengene følge de behov, som Mødrehjælpen løbende vil finde frem til. Dermed skal Mødrehjælpen ikke vente på, at problemerne hober sig op; De kan i stedet forebygges og adresseres tidligere. Og det gør en stor forskel for de børn, der i forvejen har ventet længe på grund af isoleringen i deres hjem under nedlukningen af Danmark.

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk's Fond
Alt Text

Om ”Stop vold mod børn”-puljen:

  • Puljen er på 10 mio. kroner fra Ole Kirk’s Fond. Midler fra puljen kan aktiveres af fonden inden for få dage, når Mødrehjælpen har identificeret behov og indsatser.
  • Midlerne fra ”Stop vold mod børn”-puljen skal først og fremmest bruges på at opspore de børn og unge, der har været og stadig er udsat for vold under corona-krisen.
  • Midlerne skal også bruges til hurtigt at få igangsat rådgivning og behandlingsforløb, i takt med at der kommer klarhed over problemstillingerne på området.
  • ”Stop vold mod børn”-puljen bygger videre på midler, Mødrehjælpen har modtaget fra Social- og Indenrigsministeriet til at udvide rådgivningen for voldsudsatte forældre frem til udgangen af 2021.
Alt Text

Puljen bidrager til vores tema

Med partnerskabet og "Stop vold mod børn"-puljen bidrager vi til vores tema "Børn udsat for vold og seksuelle overgreb". Temaet er ét ud af i alt fem, som vi har valgt inden for vores sociale uddelingsområde. Temaerne afspejler samfundsudfordringer, hvor vi vil bidrage til at styrke børn og deres familier.

Vores temaer