Scroll

Julehjælp

Flere og flere danske familier beder om en håndsrækning i forbindelse med julen. Ole Kirk’s Fond har gennem mange år ydet støtte til organisationer, der giver julehjælp til de mest udsatte børn og deres familier i Danmark.

Flere familier søger julehjælp

De danske humanitære organisationer har de sidste mange år oplevet et stigende antal familier, som søger hjælp til juletiden. Det drejer sig primært om enlige forsørgere eller familier på overførselsindkomst. Den specifikke julehjælp er forskellig fra organisation til organisation, men består typisk af en julekurv med julegodter, overskudsmad fra dagligvareforretninger og gavekort til indkøb af julegaver til børnene.

Udenfor fællesskabet

Det er desværre ikke alle familier, der har råd til at fejre julen med de glæder, som mange danskere tager for givet. For udsatte og fattige familier kan julen være en meget bekymrende tid, fordi de ikke har råd til at holde jul for deres børn. Børn fra udsatte familier fortæller, at de føler sig udenfor, fordi de ikke kan tale med i børnehaven eller klassen om gaver, juletræ og julemad.

I Ole Kirk’s Fond ser vi julehjælpen som mere end julemad og gaver. Fonden prioriterer nemlig uddeling gennem større danske organisationer, som i forvejen har et tæt samarbejde med kommunerne og en stærk frivillig organisering. Det betyder, at julehjælpen også kan blive en døråbner til organisationernes andre tilbud og mere varige forbedringer for familierne, som fx deltagelse i familieklubber eller fritidsaktiviteter. 

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond
Alt Text

Ingen børn skal stå udenfor

Med økonomisk støtte til uddeling af julehjælp ønsker Ole Kirk’s Fond at være med til at afhjælpe den sårbare situation, som mange familier desværre oplever i forbindelse med julen, hvor familierne ikke har råd til at holde jul, når ressourcerne i forvejen er små. For disse familier kan  julen blive fyldt af dilemmaer og afsavn – særligt for børnene -  hvorfor Ole Kirk’s Fond hvert år  prioriterer at yde støtte til uddeling af julehjælp.
Ole Kirk’s Fond yder primært støtte til julehjælp gennem fire større organisationer. Fælles for disse organisationer er, at de på hver deres måde bruger julehjælpen i en generel og langsigtet indsats for at hjælpe de udsatte og sårbare familier. Dette er et vigtigt parameter, når Ole Kirk’s Fond vælger at støtte uddeling af julehjælp.

Kort om projektet

Projektnavn: Julehjælp
Projektejer: Dansk Folkehjælp, Mødrehjælpen, Frelsens Hær, og Dansk Røde Kors.
Støttet med: Kr. 2,5 mio. 
Varighed for projekt: 2019