Det støtter vi

Studielegater

Ole Kirk’s Fond støtter pædagogstuderende, der som en del af deres studie skal i praktik i udlandet og arbejde med børn i målgruppen 0-18 år. Vi ønsker at understøtte den pædagogstuderendes mulighed for at afprøve sin viden og erfaring om, hvordan omsorg, udvikling og læring skaber gode betingelser for børns udfoldelsesmuligheder. Studierejsen perspektiverer den praksis, den studerende har med sig fra Danmark, og åbner for både faglig og personlig udvikling. 

For at komme i betragtning, er det en forudsætning, at ansøgningen som minimum opfylder disse betingelser:

 • Praktikopholdet skal foregå på en institution, hvor der arbejdes med børn.
 • Opholdet skal have en varighed på minimum 5 måneder.
 • Ansøgningen skal være modtaget senest 1 måned inden afrejsedato.
 • Ansøger skal indsende en kopi af aftalen med uddannelsesinstitutionen i Danmark samt praktikstedet i udlandet.

OBS: Behandlingen af ansøgninger om støtte til praktik- og volontørophold er indstillet, indtil der er klarhed over, hvordan COVID-19 udbruddet påvirker fondens uddelingspolitik på området.

Det støtter vi ikke

Ole Kirk's Fond er en almennyttig og alment velgørende fond. Det betyder, at projekterne skal være til gavn og glæde for mange. Der er der dog en række områder, som fonden normalvis ikke støtter.

 • Projekter eller initiativer uden for Billund-området, som alene har lokal betydning
 • Enkeltpersoners underhold
 • Sponsorater eller projekter med kommercielt fokus
 • Ansøgninger om økonomisk støtte til indkøb af LEGO produkter
 • Individuel studiestøtte, bachelor- og specialeskrivning, ph.d.-afhandlinger og anden videreuddannelse
 • Forskningsprojekter
 • Rejse- og studielegater (bortset fra praktikophold i udlandet ifm. pædagogstudiet)
 • Gruppestudierejser for studerende
 • Bogudgivelser og filmproduktioner
 • Patientforeninger eller patientbehandlinger
 • Sportsklubber eller sportsarrangementer
 • Teaterforeninger eller teaterstykker

Passer din idé til vores formål?

Ole Kirk’s Fonds primære formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier, og det gør vi gennem vores fem støtteområder.

Har du en idé til et projekt, som du gerne vil søge støtte til, kan du læse mere om ansøgningsprocessen her.

Sådan ansøger du

Spørgsmål og svar