Det støtter vi

Studielegater

Ole Kirk’s Fond støtter pædagogstuderende, der som en del af deres studie skal i praktik i udlandet og arbejde med børn i målgruppen 0-18 år. Vi ønsker at understøtte den pædagogstuderendes mulighed for at afprøve sin viden og erfaring om, hvordan omsorg, udvikling og læring skaber gode betingelser for børns udfoldelsesmuligheder. Studierejsen perspektiverer den praksis, den studerende har med sig fra Danmark, og åbner for både faglig og personlig udvikling. 

For at komme i betragtning er det en forudsætning, at ansøgningen som minimum opfylder disse betingelser:

 • Praktikopholdet skal foregå på en institution, hvor der arbejdes med børn.
 • Opholdet skal have en varighed på minimum 5 måneder.
 • Ansøgningen skal være modtaget senest 1 måned inden afrejsedato.
 • Ansøger skal indsende en kopi af aftalen med uddannelsesinstitutionen i Danmark samt praktikstedet i udlandet.

Det støtter vi ikke

Ole Kirk's Fond er en almennyttig og alment velgørende fond. Det betyder, at projekterne skal være til gavn og glæde for mange. Der er derfor en række områder, som fonden normalvis ikke støtter.

 • Projekter eller initiativer uden for Billund-området, som kun har lokal betydning
 • Enkeltpersoners underhold
 • Sponsorater eller projekter med kommercielt fokus
 • Ansøgninger om økonomisk støtte til indkøb af LEGO® produkter
 • Individuel studiestøtte, bachelor- og specialeskrivning, ph.d.-afhandlinger og anden videreuddannelse
 • Forskningsprojekter
 • Rejse- og studielegater (bortset fra praktikophold i udlandet ifm. pædagogstudiet)
 • Gruppestudierejser for studerende
 • Bogudgivelser og filmproduktioner
 • Patientforeninger eller patientbehandlinger
 • Sportsklubber eller sportsarrangementer
 • Teaterforeninger eller teaterstykker

Overvejer du at sende en ansøgning?

Har du en idé til et projekt, som du gerne vil søge støtte til, kan du læse mere om ansøgningsprocessen her.

Sådan ansøger du

Spørgsmål og svar

 • Hvornår er der ansøgningsfrister i Ole Kirk’s Fond?

  Ole Kirk’s Fond behandler løbende alle indsendte ansøgninger. Man skal påregne en behandlingstid på tre måneder fra indsendelse af ansøgningen.

 • Er der et minimum eller maksimum for hvilket beløb, man kan søge?

  Alle beløb kan komme i betragtning. Studierejselegater til pædagogstuderende støttes dog med maks kr. 5.000.

 • Hvad kan man søge støtte til?

  Man kan søge støtte til forskellige initiativer inden for et af fondens støtteområder: Socialt, Kulturelt, Humanitært, Studielegater og Lokalt Billund – læs mere under punktet ’Det støtter vi’. Fonden anbefaler, at du sætter dig godt ind i, hvad vi støtter, og hvad vi vægter i udvælgelsen af projekter, før du ansøger.

 • Hvad skal indgå i ansøgningen?

  I ansøgningen bør man beskrive, hvilken forskel den ansøgte indsats gør, og hvordan det passer med formålet for Ole Kirk’s Fond. Beskriv den problemstilling, som projektet skal bidrage til at løse, hvordan man konkret vil gøre og hvorfor man netop har valgt denne metode. Beskriv også gerne, hvorfor denne metode erstatter/afløser (er bedre end) andre metoder på området. Det er også fordelagtigt at beskrive hvor mange børn, der vil få glæde af projektet og på hvilken måde. Man skal også udarbejde og vedhæfte et budget, hvori der redegøres for indtægter og udgifter. I budgettet skal evt. egen- eller medfinansiering fremgå.

 • Ole Kirk’s Fond støtter lokale projekter i Billund, men kan et lokalt projekt i fx Kolding, få støtte?

  Ole Kirk’s Fond støtter primært lokale projekter i Billund Kommune. Et lokalt projekt i fx Holstebro kan opnå støtte, hvis der fx er tale om et pilotprojekt, som har som mål at blive udbredt i hele landet.

 • Hvis man er i tvivl, om en indsats kan få støtte, hvad gør man så?

  Hvis man ikke finder svaret på sine spørgsmål på denne hjemmeside, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte fonden. Det er altid en fordel grundigt at sætte sig ind i fondens formål og støtteområder – så ansøger sikrer, at indsatsen falder inden for fondens uddelingsområder. Fonden tilstræber at svare hurtigt på alle forespørgsler, men kan ikke garantere en bestemt frist.

 • Kan man søge støtte til en del af et projekt?

  Man kan sagtens søge støtte til en del af et projekt. Man skal blot angive i ansøgningssystemet, hvor stort et beløb man søger, hvad beløbet går til i projektet og hvem, der dækker resten af udgifterne til projektet.

 • Hvordan får man svar på en ansøgning?

  Ole Kirk’s Fond sender et skriftligt svar på alle ansøgninger. Bemærk, at det kun er muligt at ansøge fonden via det elektroniske ansøgningssystem, som tilgås via knappen ’Søg støtte’ her på siden.

 • Kan man få en begrundelse for et afslag på et projekt?

  Ole Kirk’s Fond har desværre ikke mulighed for at give en individuel begrundelse for afslag på en ansøgning, da vi løbende modtager et meget stort antal forespørgsler.

 • Hvad skal man gøre, hvis projektet modtager støtte?

  Hvis der er tale om et betinget tilsagn, skal man følge vejledningen i bevillingsbrevet. Her står bl.a., at man skal udfylde en betalingsanmodning, som man kan finde her på hjemmesiden under menupunktet ’Udbetaling’.

 • Får man altid præcis det beløb, man ansøger om?

  Ole Kirk’s Fond kan godt give tilsagn om en delvis finansiering.

 • Kan man få støtte til et projekt, der allerede er igangsat?

  Som udgangspunkt støtter Ole Kirk’s Fond ikke projekter, der allerede er igangsat. Men i helt specielle tilfælde kan fonden afvige fra den regel. Vi opfordrer til, at man kontakter fonden for en nærmere drøftelse af muligheder. Ole Kirk’s Fond støtter dog aldrig projekter, der er afsluttet.

 • Hvem kan ikke få støtte?

  Ole Kirk’s Fond støtter ikke enkeltpersoner eller kommercielle enheder. Fonden støtter til gengæld både foreninger, interesseorganisationer, civilsamfundsorganisationer, myndigheder og institutioner.

 • Hvordan indsender man en ansøgning til Ole Kirk’s Fond?

  Når en ansøgning er klar, skal den indsendes elektronisk via vores online ansøgningssystem, som man får adgang til ved at klikke på knappen ’Søg støtte’ her på hjemmesiden.

 • Hvad betyder det, at Ole Kirk’s Fond er en almennyttig fond?

  Det betyder, at vi ikke kan støtte indsatser, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

 • Kan man søge om penge til et for-projekt, som måske senere kan blive til et egentligt projekt?

  Ja, det kan man. Fonden kan dog ikke på forhånd give garanti for, at vi også støtter hovedprojektet.

 • Hvad gør man, hvis man har indsendt en ansøgning, men har ændringer til ansøgningen?

  Hvis der er ændringer til ansøgningen, skal man skrive eller ringe til Ole Kirk’s Fond og bede om at få ansøgningen trukket tilbage. Det er herefter muligt at foretage de nødvendige rettelser, inden ansøgningen indsendes igen.

 • Hvad gør man, hvis ansøgningen er indsendt, men man gerne vil uddybe den?

  Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte Ole Kirk’s Fond, men hvis man har ting, man ønsker at uddybe yderligere i sin ansøgning, skal man bede om at få den trukket tilbage (ved at skrive eller ringe til fonden), hvorefter man kan foretage de ønskede tilretninger og indsende på ny. Sekretariatet har ikke mulighed for at indskrive supplerede oplysninger i ansøgninger.