Scroll

Studierejse til Vietman

Anni Ladefoged Andersen rejste i 2018 som pædagogstuderende til Nah Trang i Vietnam på praktikophold på et rehabiliterings- og uddannelsescenter for børn med handicap. På centeret var der 150 børn i alderen 5-16 år. Børnene havde enten fysiske og/eller psykisk handicap fx var flere af dem hørehæmmede.

Nysgerrighed giver nye perspektiver

Herudover lavede Anni bl.a. også en aktivitet, hvor hun malede børnene i hænderne, så de kunne lave en ’venskabs ballon’, børnene havde aldrig prøvet at blive malet på før, så det var en helt ny sanseoplevelse for dem.

”Jeg har lært hvordan jeg bedst mulig bruger den nonverbale kommunikation, hvordan man lære hundrede gange mere, når man er åben og nysgerrige i stedet for at drage egne konklusioner. Noget jeg personligt og pædagogisk også vil tage med hjem til Danmark, er vietnameserens venlig- og åbenhed”, fortæller Anni Ladefoged Andersen.

Varierende arbejdsdage

Anni fortæller: ”Vores arbejdsdag var planlagt fra 7-16.30, 3 dage om ugen, men ofte var der aftenarrangementer vi deltog i eller arrangementer på vores fridage som vi også deltog i, og derfor blev vores arbejdstid meget varierende. På en typisk dag underviste vi børnene og lavede aktiviteter. Et eksempel på en aktivitet er, at jeg gerne ville lære børnene at være bedre til at kunne navigere i egne og andres følelser. Derfor lavede jeg et ansigt, hvor man kunne skifte øjne og mund ud. Her kunne de vise mig på tegnesprog, hvilke følelser ansigtet havde. Børnene brugte den efterfølgende selv”.

Jeg har oplevet en anden kultur både pædagogisk og personlig, det har været spændende, smukt, udfordrende, lærerigt både på den pædagogiske og personlige front.

Photo by Jack Young on Unsplash

Anni Ladefoged Andersen, pædagogstuderende

Støtte til både faglig- og personlig udvikling

Ole Kirk’s Fond uddeler studierejselegater til pædagogstuderende, fordi fonden ønsker at understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke nødvendigvis kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark. Fonden lægger også vægt på, at den studerendes motivation er velovervejet og rummer både en faglig og personlig dimension. Gennem et praktikophold i udlandet lærer den pædagogstuderende at begå sig internationalt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund – det er en værdifuld erfaring at tage med tilbage til det pædagogiske arbejde i Danmark.