Studielegater

Udlandspraktik giver pædagogstuderende mulighed for at afprøve deres viden og erfaring om, hvordan omsorg, udvikling og læring skaber gode betingelser for børns udfoldelsesmuligheder.