Barnets Blå Hus: Hjælp til børn i familier med misbrug

| Børn, som vokser op med en mor eller far, der har et alkohol- eller stofmisbrug, skal have hurtig hjælp og støtte. Det er målet med Barnets Blå Hus i Vejle. Tilbuddet er nyt og vil være gratis for børn og familier. Tilbuddet drives af Blå Kors Danmark. I Ole Kirk's Fond har vi støttet etableringen og opstarten af det nye hus.

I hver skoleklasse vurderer man, at der i gennemsnit sidder 1-2 børn, som har en forælder med et alkoholproblem.

Det kan som barn være rigtig svært at tale med nogen om det. Derfor er et nyt støttecenter særligt målrettet børnene og deres familier nu på vej i Vejle. Navnet er Barnets Blå Hus og drives af organisationen Blå Kors Danmark, som har erfaring med lignende tilbud flere steder i Danmark.

Barnets Blå Hus er et gratis og anonymt tilbud, hvor børnene enten alene eller sammen med deres familier kan deltage i terapigrupper, individuelle terapeutiske forløb, fællesspisning og udflugter, og hvor forældrene kan få sparring til at håndtere hverdagen. 

Åbningen er blevet mulig med en bevilling på knap 7,4 mio. kroner fra Ole Kirk's Fond. Med vores støtte sikres etableringen og opstarten af et Barnets Blå Hus i Vejle de næste fire år. 

"Vi glæder os til at åbne et nyt Barnets Blå Hus i Vejle, så vi kan hjælpe endnu flere børn, der vokser op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Der er i dag ikke et lignende tilbud i Trekantområdet, hvor der bor rigtig mange mennesker, så vi er glade for at en så flot donation fra Ole Kirk's Fond gør det muligt," siger Christian Bjerre, som er generalsekretær i Blå Kors Danmark.

Hjælp til flere børn og unge

Forventningen er, at det nye Barnets Blå Hus i Vejle slår dørene op efter sommerferien. Målet er at kunne hjælpe børn og unge i alderen 0-13 år og deres forældre, både i Vejle og de omkringliggende kommuner.

Det er det arbejde, som vi i Ole Kirk's Fond gerne vil bakke op om. Karin Skjødt Hindkjær, direktør i fonden, fortæller:

Støtte til børn i familier med misbrug er et særligt fokusområde i Ole Kirk’s Fond. Vi ønsker at bidrage til, at børnene får hjælp til en svær hverdag og i sidste ende bliver hjulpet til bedre trivsel. Med etableringen af Barnets Blå Hus i Vejle kan Blå Kors gøre en stor forskel for endnu flere børn – der bliver skabt et vigtigt åndehul for børnene, og familierne får redskaber til bedre at håndtere konflikter og misbrug i hverdagen. Det er en essentiel indsats, vi er glade for at kunne bakke op om

Ifølge Sundhedsstyrelsen bor der omkring 2.000 børn og unge i alderen 0-13 år i Vejle Kommune, som lever i familier med alkoholmisbrug. I kommuner som Fredericia, Billund og Hedensted er der yderligere 2000 børn fra familier med alkoholproblemer. Hertil kommer et ukendt antal børn fra familier med stofmisbrug.

Terapi og sociale aktiviteter

Det nye Barnets Blå Hus i Vejle vil blive det syvende i rækken. Blå Kors Danmark driver i forvejen tilbud i Frederikshavn, Aalborg, Aars, Svendborg, Slagelse og Rønne på Bornholm samt en underafdeling på Læsø, som hører under Frederikshavn. 

Det er gratis for børn og familier at få hjælp i Barnets Blå Hus og kræver ingen henvisning fra kommunen. Familierne kommer i en periode fast i huset hver uge, hvor de bliver mødt af lønnede medarbejdere og frivillige. 

Kombinationen af at deltage i ugentlige terapiforløb og indgå i et socialt fællesskab med andre familier i en lignende situation gør en forskel, fortæller Elin Hansen, som er faglig chef i Blå Kors Danmark:

"Vi hjælper med at bryde det tabu, som mange børn går med. De får mulighed for at sætte ord på deres oplevelser, tanker og følelser, som er en forudsætning for, at de kan bearbejde det svære ved at vokse op i en familie, hvor en eller begge forældre har et misbrug. Samtidig er de sociale aktiviteter i huset med til at give børnene et frirum, hvor de får nogle positive oplevelser med i bagagen."

Blå Kors Danmark arbejder nu på at finde lokaler og faguddannet personale til det nye Barnets Blå Hus.

Relevante nyheder

Se alle nyheder