Skoleelever oplever dårligere sammenhold i klassen efter corona

| Sammen med Red Barnet, Danske Skoleelever og forlaget Alinea PLUS giver vi med temadagen ’Genstart Fællesskabet’ landets grundskoler mulighed for at øge trivslen i klasserne efter coronanedlukninger.

På landets grundskoler bliver der lige nu arbejdet hårdt for at komme tilbage til en mere normal hverdag. Coronarestriktionerne er i det store hele væk, men der er desværre et efterslæb på skolebørnenes trivsel.

Sammen med Red Barnet og Danske Skoleelever vil vi gøre vores for at få fællesskabsfølelsen tilbage på landets skoler. Derfor arrangeres temadagen ’Genstart Fællesskabet’ torsdag den 26. august.

– At høre til i et fællesskab er et grundlæggende behov, som alle mennesker har. Det er simpelthen afgørende for børns udvikling og læring, at de er en del af et trygt fællesskab, siger Naja Kinch Sohn, seniorrådgiver og antimobbekonsulent i Red Barnet.

Vi er glade for, at vi i samarbejde med Red Barnet og Danske Skoleelever kan hjælpe danske skolebørn og lærere med at få genstartet fællesskaberne, siger Karin Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond

Svækket sammenhold i klassen

Red Barnet har udviklet Børnebarometeret, som er et nyt dialog- og målingsredskab til at måle børns trivsel. Børnebarometeret vil blive brugt til at give børn muligheden for selv at give udtryk for, hvordan de trives, og den første måling viser, at mere end hvert femte barn ud af de 580 skolebørn, der har deltaget i målingen, har oplevet, at sammenholdet i klassen blev dårligere i løbet af det seneste skoleår.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil bifalder Red Barnet og Danske Skoleelevers initiativ til at genstarte fællesskaberne.

– Fællesskabet i klasselokalerne kan selvfølgelig noget helt særligt, fordi man har en hverdag sammen og kender hinanden på forhånd. Enhver indsats, der kan give en hjælpende hånd i det arbejde, hilser jeg mere end velkommen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Tusindvis af elever tilmeldt

Lige nu er flere end 21.000 elever tilmeldt temadagen ’Genstart Fællesskabet’. På selve dagen den 26. august vil der blive sendt tre afsnit af den populære onlineskole ’Sofaskolen’, der blev til under coronanedlukningen som et alternativ til den fysiske skole. Det er DR Ultra-værten Isabel Ndiaye, der er vært på udsendelserne, som hver især vil henvende sig til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og fokusere på at få styrket fællesskabet i klasserne.

Allerede nu ligger der desuden undervisningsmateriale til temadagen frit tilgængeligt på Forstå.dk. Red Barnet og forlaget Alinea PLUS har stået for udvikling af undervisningsforløbet og sofaskolerne.

Elever er hverdagens eksperter

Hos Danske Skoleelever er formand Mille Mikkelsen glad for, at eleverne selv og elevrådene ude på skolerne kommer til at spille en stor rolle i at få styrket trivslen oven på en meget svær periode i klasserne.

– Elevernes stemme er enormt vigtig for at skabe et godt fællesskab på skolen. Det er eleverne, der ved, hvor skoen trykker, og de er hverdagens eksperter, siger hun.

Danske Skoleelever har været med til at udvikle det materiale, som elevrådene kan bruge i forbindelse med temadagen.

 

Relevante nyheder

Se alle nyheder