Brobygnings-indsats hjælper børn godt videre

| Med en bevilling på 18,1 mio. kr. over en fireårig periode er Ole Kirk’s Fond med til at sikre, at børn på Julemærkehjem kan få den bedst mulige hjælp, når deres ophold er slut. Midlerne gør det muligt at skabe en velfungerende overgang, så den positive udvikling for børnene kan fortsætte, når de kommer hjem.

Hvert år får næsten 1.000 børn, som kæmper med mobning, ensomhed og lavt selvværd, et 10 ugers ophold på et Julemærkehjem. Men når opholdet er slut, er det afgørende, at de mange positive oplevelser og nye vaner bliver fastholdt, så barnet kan fortsætte den gode udvikling.

Derfor har Julemærkehjemmene gennem de sidste ni år løbende investeret i og udviklet arbejdet med at hjælpe børnene videre, når de vender hjem. Gennem en målrettet brobygningsindsats samarbejder Julemærkehjemmene i dag med kommuner, skoler, private organisationer, frivillige foreninger og barnets familie.

Bygger bro mellem ophold og hverdag

Med en bevilling på 18,1 mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger, kan Julemærkehjemmenes brobygningsindsats nu fortsætte de næste fire år.

Fonden har siden 2016 støttet Julemærkehjemmenes arbejde med brobygningen og hjælp til børnene, når de kommer hjem efter et ophold på Julemærkehjem – det er støtten til denne indsats, der nu forlænges.

”Vi er utroligt glade for, at Ole Kirk’s Fond har valgt at give os en ny fireårig donation, sådan at vi kan forsætte indsatsen frem til 2025. Vi har oplevet meget positive resultater for børnene i vores nuværende arbejde, og vi ser frem til at udbygge det yderligere”, fortæller direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen.

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond, er glad for, at fonden kan bidrage til, at børnene bliver hjulpet i overgangen fra et Julemærkehjem og tilbagevenden til dagligdagen. Karin siger: 

Alle børn fortjener at komme godt fra start i livet. I Ole Kirk’s Fond ønsker vi at bidrage til indsatser, der styrker børn og deres familier, så børnenes trivsel og udfoldelsesmuligheder forbedres. Her gør Julemærkehjemmene en stor og vigtig forskel for mange børn hvert år, og med brobygningsindsatsen understøtter de den vigtige overgang fra ophold til hverdag. Denne essentielle indsats er vi glade for at kunne bakke op om

Samarbejde med forældre, kommuner, skoler og foreninger

En vellykket overgang fra opholdet på Julemærkehjemmet til hjemkomsten i familien er afgørende for at sikre langtidseffekten af børnenes ophold på Julemærkehjemmene.

Brobygningsindsatsen er baseret på tre hovedområder: Samarbejde med forældre, kommuner og skoler, samt private tilbud og frivillige foreninger.

Forældresamarbejdet starter allerede under opholdet. Gennem løbende samtaler med pædagogerne får forældrene råd og vejledning til, hvordan de kan understøtte den positive udvikling hos deres barn og tackle de udfordringer, der kan opstå fremover i barnets liv.

Hvert Julemærkehjem har ansat en opfølgningskoordinator, som er i dialog med børnenes kommuner og skoler. Dermed sikrer de, at kommunerne er klar til at hjælpe og støtte familien, når barnet vender hjem.

Opfølgningskoordinatorerne sørger også for, at der er et samarbejde med privat tilbud og frivillige foreninger. Det betyder, at barnet og dets familie kan få glæde af tilbud fra fx Børns VoksenVenner, Røde Kors, Jump4Fun, headspace. Lær for Livet, BROEN Danmark, lokale idrætsforeninger og mange flere.

Søren Ravn Jensen forklarer: 

Et ophold på et Julemærkehjem kan i mange tilfælde ikke stå alene. Vi ved, at det er afgørende for barnets videre trivsel, at familien og kommunerne er klædt på til at kunne hjælpe barnet i dets udvikling. Det er med til at sikre, at barnet holdes ude af mistrivsel. Derfor vil donationen fra Ole Kirk’s Fond få en uvurderlig betydning for mange børn og familier

Julemærkehjemmenes brobygningsindsats

  • Etableret i 2013 og er løbende blevet udviklet.
  • Har til formål at sikre barnet den bedst mulige overgang fra ophold på Julemærkehjem til tilbagevenden til dagligdagen.
  • Består af samarbejde med forældre, kommune, skole, frivillige foreninger og private hjælpetilbud.

Udvalgte resultater fra evaluering af brobygningsindsatsen i 2020

  • 88 % af brobygningssamarbejdspartnerne vurderer i høj grad eller i meget høj grad Julemærkehjemmene som en relevant samarbejdspartner.
  • 90 % af brobygningssamarbejdspartnerne beskriver samarbejdet med Julemærkehjemmene som værende tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.
  • 84 % af brobygningssamarbejdspartnerne vurderer i høj grad eller meget høj grad, at Julemærkehjemmenes arbejde gør en positiv forskel for barn og familie.

Relevante nyheder

Se alle nyheder