Flere sorgramte får nu adgang til rådgivning og behandling

| Ole Kirk's Fond har siden 2014 støttet Det Nationale Sorgcenter og er glade for at kunne bidrage til etablering af et nyt center i Vejle, som vil betyde, at sorgramte børn, unge og deres familier i Region Syddanmark vil få adgang til hjælp og støtte i deres nærområde.

Sorg er et livsvilkår, som rammer alle på et tidspunkt i livet. For nogle mennesker er det en så hård tid, at de har brug for hjælp. En sådan hjælp vil der fremover være at hente i Vejle, i første omgang overvejende for børn, unge og deres familier, der bor i Region Syddanmark.

Fokus på sorgbehandling og behovet for at tale om sorgen

Til den officielle åbning af det nye center deltog også H.K.H. Kronprinsesse Mary, som er protektor for organisationen. Det glædede direktøren i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt, at Kronprinsessen ville hjælpe med til at gøre opmærksom på udfordringerne ved sorgen.

"Jeg er meget glad for, at Kronprinsessen hjælper med at bryde et tabu ved at tale om sorgen. Hun baner dermed vejen for andre og gør det nemmere for dem at tale om deres sorg", siger han.

Sorg kan trække dybe spor ind i voksenlivet

Flere tusinde har allerede taget imod tilbud om hjælp og behandling i blandt andet afdelingen i København. Sorg-rådgivning og -behandling nu langt mere relevant for en større kreds af sorgramte, da det nye sorgcenter i Vejle vil sikre at flere danskere uden for hovedstadsregionen får nemmere adgang til den nødvendige og tilstrækkelige støtte, når alvorlig sygdom eller død rammer familien.

"Sorg over at have mistet en forælder eller nært familiemedlem kan trække dybe spor langt ind i voksenlivet, hvis ikke vi giver en håndsrækning til de ramte børn og unge. Derfor er vi utrolig glade for at støtte op om, at Det Nationale Sorgcenter nu kan tilbyde hjælp til endnu flere i Danmark. Med deres vigtige indsatser er vi med til at forebygge, at sorg over at have mistet ikke udvikler sig og bliver til alvorlig mistrivsel og dermed genetablere de gode forudsætninger for, at de fortsat får en positiv udvikling i livet", fortæller Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk's Fond.


Hjælp til børn og unge

I Vejle vil børn og unge blive tilbudt specialiseret sorgterapi i Børn, Unge & Sorg, som er den del af Det Nationale Sorgcenter, ligesom i København, Aarhus og Odense. I huset vil man også finde frivillige, der alle selv har mistet. De afholder caféaftener og tilbyder telefonrådgivning, chat og brevkasse på Sorglinjen, som har til huse i bygningen.

"Jeg ved ikke, hvordan mit liv ville have set ud, hvis jeg ikke var kommet i en sorggruppe. Jeg tror på mange måder, at det har reddet mit liv", fortæller Iben, der har mistede sin mor, og derfor været hos Børn, Unge & Sorg, som er en del af Det Nationale Sorgcenter.

Helende Arkitektur

Det nye center er placeret centralt i Vejle by i den lokalt kendte og historiske bygning, Villa Flegborg, hvor lokalerne er indrettet ud fra viden fra den Helende Arkitektur kombineret med kunstneriske og kreative oplevelser. Det er tanken, at indretningen skal understøtte aktiviteter relateret direkte eller indirekte til terapien og sorgprocessen. Det kan blandt andet ske i "Hjerterummet", hvor de besøgende møder et "Mindetræ", som er et sted, hvor man får rum og mulighed for at udtrykke, reflektere og bearbejde sin sorg. For det er vigtigt at give sig tid til at mindes de døde.

Udover Ole Kirk’s Fond er det nye center støttet af Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond samt K G Fonden.

Relevante nyheder

Se alle nyheder