”Spørg mere”-rapport: Store regionale forskelle i hjælp til børn af forældre med psykisk sygdom

| Ny ”Spørg mere”-rapport fra Ole Kirk’s Fond, Psykiatrifonden og Børns Vilkår slår fast, at der er store regionale forskelle på, om og hvordan børn af forældre med psykisk sygdom får hjælp. Børnene har langt større risiko for mistrivsel og dårligere opvækstvilkår end andre børn, og derfor er der brug for en ny praksis.

Børn, som vokser op med forældre med psykisk sygdom er en særlig udsat børnegruppe, som er i markant øget risiko for mistrivsel, og som har sværere opvækstvilkår end deres jævnaldrende.

Børn med forældre, der er i kontakt med voksenpsykiatrien, oplever dog langt fra altid, at der bliver spurgt ind til dem og deres trivsel – til trods for at psykiatrien har direkte adgang til forældrene og dermed en unik mulighed for at opspore børnene.

Behov for ensartet og systematisk tilgang

”Spørg mere”-rapporten slår fast, at der er behov for en ensartet og systematisk tilgang til børn, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom. Det skal ikke være tilfældigt, om børn af forældre med psykisk sygdom får den opmærksomhed og støtte, de kan have brug for.

 

Alle børn fortjener en tryg barndom uanset hvor i Danmark de bor og hvilken familie, de vokser op i. Udover at det giver utrolig god mening rent menneskeligt at opspore disse børn, som har større risiko for mistrivsel, så giver det også mening på et samfundsøkonomisk plan at yde den nødvendige hjælp, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

 

I dansk lovgivning er der ikke regler, der forpligter regionerne til at opspore og tilbyde hjælp til børn af forældre i voksenpsykiatrien. Alle regioner har fastsat procedurer for inddragelse af børn, men rapporten viser, at der er stor forskel på, hvordan regionerne griber det an, og at det er meget begrænset, hvad der indsamles af data om målgruppen og indsatsen.

LÆS RAPPORTEN HER

Spørg mere

Rapporten er lavet i regi af ”Spørg mere”-indsatsen, der har en vision om, at alle børn af forældre med psykisk sygdom er i trivsel i 2030. Børnene skal udvikle sig alderssvarende, og deres risiko for selv af udvikle psykisk sygdom skal være mindre, end den er i dag. ”Spørg mere” er et partnerskab mellem Ole Kirk’s Fond, Psykiatrifonden og Børns Vilkår. Partnerskabet vil arbejde med systemforandringer, der blandt andet kan sikre, at børnene opspores og får den hjælp, de har behov for, uanset hvilken kommune eller region, børnene og deres familier befinder i.

”Med partnerskabet vil vi arbejde for, at børn, der lever med psykisk sygdom som ekstra familiemedlem, får en stemme og hjælpes til bedre trivsel. Forhåbentlig kan vi med en fælles indsats på området ikke blot være med til at sikre, at børnene hjælpes her og nu, men også give dem et bedre fundament ind i voksenlivet, så de ikke selv udvikler psykisk sygdom,” siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Partnerskabets fem anbefalinger
  • Spørg til børnene
  • Støt forældrene
  • Bryd tavsheden
  • Støt børnene og deres familier
  • Giv børnene ret til hjælp

Relevante nyheder

Se alle nyheder