Ole Kirk’s Fond støtter økonomisk trængte forældre i en ekstraordinær tid

| Med en støtte på 5,4 mio. kroner fra Ole Kirk’s Fond kan Foreningen til Støtte for Mødre og Børn nu hjælpe flere økonomisk trængte eneforældre med legater til alt det, forældrene har været nødsaget til at skære fra i en tid med stigende priser. Det gavner særligt børnene, der betaler en høj pris i en ekstraordinær tid.

Priserne på dagligvarer, strøm og varme stiger, og det gør særligt ondt i de familier, der i forvejen har et stramt budget.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har gennem de seneste måneder modtaget 50% flere legatansøgninger fra eneforældre, der søger om økonomisk støtte til at dække konkrete udgifter som vintertøj og kontingent til fritidsinteresser til deres børn. For andre forældre handler det om at prioritere enten huslejen, elregningen eller maden i køleskabet.

Foreningen modtog i oktober en bevilling på 5,4 mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond. Støtten har allerede gjort det muligt for foreningen at hjælpe yderligere 160 familier med legater – og de forventer, at optil 1500 familier kan få hjælp med Ole Kirk’s Fonds støtte.

”Vores vigtigste opgave i foreningen er at hjælpe forældre, der er hårdt presset økonomisk, og som har brug for en håndsrækning. Det, der rammer forældrene hårdest, er altid, når det går ud over deres børn. I de seneste måneder har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af legatansøgninger – og indtil for nylig var vi tvunget til at sende mange afslag til forældre, der ellers var berettiget til et legat – simpelthen fordi vi ikke havde nok uddelingsmidler. Men med Ole Kirk’s Fonds støtte kan vi nu i højere grad følge med stigningen og hjælpe hundredvis af forældre. Ikke mindst børnene, som betaler en høj pris i disse dyre måneder,” fortæller Maria Michell Blankensteiner, sekretariatsleder i Foreningen til støtte for Mødre og Børn.

Tilpasning og handling i en ekstraordinær tid
Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger, har som følge af de seneste års kriser gentagne gange tilpasset sig børnenes helt ekstraordinære situation – efterdønninger efter en lang periode med Corona og nu en inflations- og energikrise i familierne; Alle situationer der har ramt – og nu rammer - børnene ekstra hårdt. Særligt de børn der i forvejen levede i udsatte livsvilkår.

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond, siger:

I Ole Kirk’s Fond har vi en lang tradition for at give en hjælpende hånd, når økonomisk pressede familier skal have enderne til at mødes. I de seneste år har Corona og nu også høj inflation og forsyningskrise lagt et ekstra pres på økonomien i de mange danske hjem. Derfor har vi øget vores sædvanlige støtte til julehjælp, men vi har også valgt at skrue op for legatuddelinger, som giver bedre mulighed for at tilpasse støtten til den situation, den enkelte familie står i.

Udover støtten på 5,4 mio. kr. til Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har Ole Kirk’s Fond i år også øget støtten til julehjælp. Indtil videre er der bevilliget mere end 4 mio. kr. til julehjælp, der blandt andet går til Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Mødrehjælpen, Blå Kors og Frelsens Hær – udover støtte til lokale organisationer i Billund, hvor fonden også er forankret.