Rygsække til børn der kommer på krisecenter med deres mor

| I disse dage pakkes 2100 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Hvert år kommer omkring 2000 børn på et krisecenter. Mange af børnene kommer uden deres ejendele, så rygsækken opfylder deres behov for praktiske fornødenheder. Derudover fungerer rygsækken også som en støtte til krisecentrenes afgørende arbejde for at bearbejde voldsudsatte børns følelser, oplevelser og traumer.

Vi har pakket rygsække siden 2008 sammen med vores partnere Mary Fonden og LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre – og ikke mindst med stor hjælp fra pensionerede LEGO® medarbejdere og nuværende medarbejdere hos LEGO Charity, der alle har meldt sig frivilligt til rygsækkepakningen.

Læs mere her: Rygsække til børn på krisecentre - MaryFonden.dk