Scroll

Børnetjenesten

Ole Kirk’s Fond har i 2019 bevilget støtte til projektet Børnetjenesten. Projektet har til formål at indbyde de ældste børnehavebørn i alderen 5-6 år til at tage på en opdagelsesrejse i de store eksistentielle spørgsmål i livet. Det kan fx være spørgsmål og tanker om fællesskab, ensomhed, håb, sorg, liv, død og kærlighed.

Store spørgsmål for de mindste
Mange mindre børn har for eksempel aldrig talt om døden eller besøgt en kirkegård. Børnetjenesten sætter rammerne for, at børn får mulighed for at sætte ord på de store ting, der foregår inde i dem, og som er en del af dét at være menneske. Børnetjenesten skaber et trygt og inspirerende koncept ved at facilitere samtaler med og mellem børn om udfordringer i livet, herunder også det man ikke kan forklare, som fx hvad der sker, når vi dør.
Foto: Lars Salomonsen/DKM
Kulturmøde i kirken

Børnetjenesten er et ikke-forkyndende koncept, der er åbent for alle uanset religion og kulturel baggrund. Den lokale folkekirke byder børnehavebørn og pædagoger velkommen i kirken seks gange om året. Hvert besøg er et kulturmøde med afsæt i en af de danske højtider: høst, allehelgen, jul, fastelavn, påske og pinse. På den måde oplever børnene, hvordan kirken er og fungerer. Der er fokus på fordybelse, og selvom der tages fat i livets store spørgsmål, så er formidlingen i børnehøjde. Børnene øver sig i at undre sig, være nysgerrige og reflekterende. Konceptet indeholder filosofiske samtaler, kreative aktiviteter, sang og leg.

Jeg tror Børnetjenesten giver ungerne meget i forhold til at tænke og til at stille spørgsmål til livet. De filosoferer. Der er ikke noget rigtigt resultat eller svar her i Børnetjenesten. De tanker og følelser børnene har, de er altid gode nok. Der er ikke noget forkert her. Det synes jeg er rigtigt vigtigt.

Rebecca Widenborg, pædagog, Kastanjegården

Tanker om liv og død fylder også hos børn
Ole Kirk’s Fond har valgt at støtte projektet, fordi det understøtter fondens kirkelige og kulturelle formål og har børnene i centrum. Børnetjenesten er et relevant tilbud til de mindre børns udvikling og tager afsæt i de pædagogiske læreplaner om ”kulturelle udtryksformer og værdier”. Projektet er testet i mindre skala i en enkelt institution og har vist positive resultater. Med denne donation støtter Ole Kirk’s Fond nu forberedelsen til en udbredelse af Børnetjenesten i hele Danmark.