Kulturelt

Fondens uddelinger går overvejende til lokale projekter i Billund Kommune.