Scroll

Den Jyske Sangskole

Den Jyske Sangskole har gennem en længere årrække modtaget støtte fra Ole Kirk’s Fond med det formål at understøtte skolens arbejde med udvikling af lokale sangtalenter og udbredelse af sangkultur i hele Danmark gennem projekter som fx Sangens Hus.

 

Fremme af sangkultur i hele Danmark

Ud over udvikling af sangtalenter i Midtjylland har den Jyske Sangskole en mission om at fremme sangen bredt i Danmark. Skolen tager initiativ til projekter, som har det formål at støtte kormiljøer i Danmark og fremme sangkultur i grundskolen.

Musikalsk uddannelsesforløb for talenter

Den Jyske Sangskole er etableret ud fra overbevisningen om, at talent findes overalt, og at forudsætningen for udvikling af talent handler mere om miljø end arv. Skolens model for sang- og musikundervisning er blandt andet inspireret  af Team Danmarks model, hvor de unge tilbydes et professionelt tilrettelagt musikalsk uddannelsesforløb ved siden af deres almindelige skolegang.

 

Ole Kirk’s Fond støtter Den Jyske Sangskoles arbejde, fordi skolen gennem et årelangt, ambitiøst, kulturelt projekt gør det muligt for børn på tværs af sociale opvækstvilkår og rammer at komme ind i et positivt fællesskab. Ud over udvikling af talenter formår skolen også at være med til udbrede sangkulturen i resten af Danmark.

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond