Ole Kirk’s Fond på Folkemødet

| Torsdag og lørdag inviterer vi til debatter på vores helt nye scene ’Børne- og Ungescenen’. Det gør vi sammen med vores partnere Psykiatrifonden, Børns Vilkår, Komiteen for Sundhedsoplysning, Fri af Misbrug, TUBA og Mødrehjælpen.

Kl. 12.00 torsdag indvies vores scene på allerbedste vis med børnesang fra Kongeskærskolen i Allinge. Herefter tager vores partnere hul på vigtige debatter sammen med børn og unge. De dykker ned i trivslen i folkeskolerne og kaster lys over de børn og unge, der lever i familier med enten psykisk sygdom eller misbrug. Vi debatterer også de to love, der forhindrer, at voldsudsatte børn får den hjælp, de har brug for. Du kan se programmet nedenfor.

Om Børne- og Ungescenen

Børne- og Ungescenen er stedet, hvor børn og unges stemmer høres på Folkemødet. Vi udfordrer status quo på emner, der berører børn og unges liv – på godt og ondt - og inspirerer til løsninger gennem debat, leg og samvær. Bag scenen står LEGO Fonden, Gerlev Idrætshøjskole, Playful Learning og Ole Kirk’s Fond.