Ole Kirk’s Fond fylder 60 år

| Som den ældste fond i LEGO® økosystemet, er vi fortsat drevet ud fra et ønske om at støtte lokale fællesskaber og forbedre livskvaliteten for børn og deres familier i vores hjemby Billund - men i dag også nationalt og globalt.

I 1964 blev Ole Kirk’s Fond stiftet af Kirk Kristiansen familien, som også ejer LEGO koncernen. De første mange år levede fonden et stilfærdigt men dog aktivt liv. Fra donation af mindre beløb på få hundrede kroner til en bred vifte af større donationer til forskellige kultur- og friluftsrelaterede aktiviteter samt skoler lokalt i Billund Kommune.Senere bredte bevillingerne sig udover kommunegrænsen i takt med, at fonden begyndte at modtage ansøgninger fra hele landet. Det især inden for det sociale område.

 

Fondens årlige uddelingsniveau steg langsomt men stødt gennem årene. Fra 450.000 kr. i 1966 til 7. mio. kr. årligt i midten af 80’erne og 90’erne samt 10 mio. kr. i 2007. Senest har Ole Kirk’s Fond uddelt 327 mio. kr. i 2023. En udvikling, der blandt andet skyldes LEGO koncernens positive vækst over de senere år.

”Det er med ydmyghed, at man i fonden gennem årene har haft mulighed for at støtte op om mange fine og relevante projekter og initiativer i Billund, i Danmark og ude i verden. Vi har stor respekt for, hvordan ildsjæle og organisationer arbejder for at gøre en forskel for børn og deres familier og sætter stor pris på at kunne bidrage med både økonomi og viden”, siger direktør Karin Skjødt Hindkjær.  

Relevante nyheder