En barndom fri af misbrug

| Der er behov for nye metoder og samarbejdsformer, når det handler om at finde frem til de børnefamilier, hvor forældrenes misbrug er en del af hverdagen. Der findes offentlige behandlings- og støttetilbud til familierne, men fordi familierne holder misbruget skjult, så når mange aldrig frem til tilbuddene.

Foreningen Fri af Misbrug ønsker i samarbejde med Kolding og Vordingborg Kommune at finde frem til familierne, så de kan få den rette hjælp.

Sammen vil de udvikle en ny digital metode til at opspore familierne og afprøve en ny samarbejdsform mellem dem som forening og kommunerne. Det sker med støtte på 3,5 mio. kr. over 3 år fra Ole Kirk’s Fond - et projekt som bidrager til vores tema under det sociale støtteområde ”Børn i familier med misbrug”.

Flere børn skal sikres en tryg barndom

Et stof- eller alkoholproblem i en børnefamilie belaster ikke kun den misbrugende – men hele familien. Børn der vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre har et ubehandlet misbrug, oplever ofte lavt selvværd, social isolation og adfærdsproblemer. Barnet risikerer også at tage udfordringerne med sig ind i voksenlivet, og det kan komme til udtryk i form af fx psykiske lidelser eller at de selv ender i et misbrug.

Derfor er det særligt vigtig at finde frem til børnefamilierne. Anne-Camilla Nielskov, Direktør for Fri af Misbrug, siger:

”Vi har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Kolding Kommune og Vordingborg Kommune omkring opsporing af børnefamilier belastet af misbrug. Vi vil med vores dna som frivillig social organisation supplere de gode tilbud, der allerede eksisterer i de to kommuner. For de effektive, tidlige forebyggende indsatser kan være en fornuftig social investering, og de kan være med til at sikre flere børn i risiko en tryg barndom”.
Fakta om familier med misbrug: Hjælpen når langt fra ud til alle
  • Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn under 18 år lever i hjem, hvor den ene – eller begge forældre – har et alkoholproblem (dec. 2019)*.
  • I 2018 var der ifølge Sundhedsdatastyrelsen 17.583 personer i offentlig alkoholbehandling**.

*https://www.sst.dk/da/Viden/Alkohol/Boern-i-familier-med-alkoholproblemer

** https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Alkoholservicetjekket/Sundhedsstyrelsens-servicetjek-paa-offentligt-finansieret-alkoholbehandling.ashx