COVID-19 | Ferielejre er et tiltrængt pusterum

|

Da Danmark lukkede ned i marts, lukkede dørene også til udsatte og sårbare familier, og mange kom under et yderligere pres.

COVID-19 situationen kaldte derfor på fleksibilitet og agilitet og et øje for de særligt udsatte og sårbare familier, som havde – og stadig har - behov for ekstra støtte.

Ole Kirk’s Fond afsatte, som følge heraf, en pulje på foreløbigt 15 millioner kroner. Puljen blev øremærket indsatser, der medvirker til at afbøde de afledte konsekvenser af COVID-19 situation i Danmark – særligt inden for fondens primære uddelingsområde; Det sociale område, med fokus på sårbare og udsatte børn og deres familier.

Læs mere om puljen her.

 

Organisationer bag ferielejre får ekstra hjælp

Ét af de projekter, som Ole Kirk’s Fond hvert år har et særligt blik for, er ferielejre for børn og unge, som lever under svære kår hos deres familier. Ole Kirk’s Fond bevilligede 2,6 millioner kroner til afholdelse af ferielejre i februar og supplerede i maj med yderligere midler fra COVID-19 puljen. Karin Skjødt Hindkjær fortæller:

”Vores fornemste opgave er nu at understøtte de organisationer, som oplever ekstra finansielle udfordringer grundet COVID-19 udbruddet og nedlukningen, og som har vanskeligheder ved at fuldføre vigtige projekter – såsom afholdelsen af ferielejrene rundt omkring i Danmark. Vi har derfor bevilliget ekstra støtte til lejrene til at dække de ekstra udgifter, der er forbundet med flere tilmeldte børn, rengøring, beskyttelsesmaterialer, ekstra transport og overnatning”.

Karin fortsætter:
”Ole Kirk’s Fond har støttet ferielejre i mere end 10 år. Lejrene giver børnene et tiltrængt pusterum med plads til fællesskab og ferieminder på lige fod med andre børn i Danmark, og i denne tid tror vi på, at lejrene er vigtigere end nogensinde før. Vi prioriterer desuden, at organisationerne bruger ferielejrene som afsæt for et mere langsigtet arbejde med børnene og deres familier ”.

Ole Kirk’s Fond har støttet følgende organisationer, der står bag ferielejrene rundt omkring i Danmark:

  • Dansk Folkehjælp
  • Røde Kors
  • Ungdommens Røde Kors
  • Blå Kors
  • Red Barnet

Fotos: Dansk Folkehjælp

Relevante nyheder