2022 i Ole Kirk’s Fond

| Bevillingsoverblik 2022: Vi ser tilbage på endnu et ekstraordinært år som har kaldt på ekstraordinære indsatser.

I vores rapport, som vi kalder Bevillingsoverblik, får du et overblik og indblik i, hvordan vi sammen med lokale ildsjæle i Billund-området og i partnerskab med forskellige danske organisationer har bidraget til tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn i 2022.

Gå til Bevillingsoverblik 2022