Scroll

Akutpulje

Ole Kirk’s Fond har sammen med Dansk Flygtningehjælp udviklet en ny form for samarbejde mellem en fond og en humanitær organisation med etablering af en Akutpulje. Formålet med Akutpuljen er at accelerere og smidiggøre processen, så hjælpen når hurtigere frem i humanitære flygtningekriser.

Fleksible midler skal hjælpe hurtigere

Akutpuljen giver Dansk Flygtningehjælp adgang til frie og fleksible midler, som kan aktiveres  hurtigt, når krisen opstår eller en eksisterende flygtningekrise eskalerer. Midler fra Akutpuljen kan frigives til fx etablering af en nødhjælpsindsats eller konkret hjælp til berørte mennesker samt til afprøvning af innovative tiltag. Erfaringen er, at denne første, hurtige indsats også kan tiltrække midler fra andre donorer til den aktuelle krise.

Komplekse problemstillinger

I dag er globale flygtningekriser mere komplekse og varer længere end nogensinde før. På globalt plan er knap 80 mio. mennesker tvunget til at forlade deres hjem, familie, venner og land. De fleste af dem er kvinder og børn.

Vi kan ikke redde verdens flygtningesituation ved at gøre, som vi plejer, så vi er taknemmelig for Ole Kirk’s Fonds villighed til at tænke nyt og gå forrest.

Andreas Kamm, Ærespræsident, DRC Dansk Flygtningehjælp

Høj fleksibilitet og hurtig sagsbehandling
Ole Kirk’s Fond har valgt at yde støtte gennem Akutpuljen, fordi vi ønsker at hjælpe nogle af verdens mest udsatte og sårbare mennesker. Med Akutpuljen får Dansk Flygtningehjælp fleksibilitet til at reagere hurtigt og kapacitet til at udføre deres arbejde effektivt. Tanken bag Akutpuljen er også at bidrage med en nytænkende model, som kan supplere der, hvor de traditionelle midler og arbejdsgange ikke rækker.