COVID-19 | Vi etablerer endnu en COVID-19 pulje

| Endnu en massiv nedlukning af Danmark. Endnu en hjemsendelse af samtlige skolebørn. COVID-19 situationen er fortsat ekstraordinær og kalder igen på en håndsrækning til de organisationer, der støtter de børn og deres familier, der har behov for hjælp.

Derfor har Ole Kirk’s Fond nu afsat en ny COVID-19 pulje på 10 millioner kroner. Puljen er øremærket til indsatser, der hjælper sårbare og udsatte børn og deres familier i Danmark som følge af krisen. Dog ser vi også et behov for at fokusere på den danske børnegruppe generelt, da mistrivsel desværre er blevet aktuelt for mange danske børn.

 

COVID-19 pulje rettet mod det sociale område
Ole Kirk’s Fonds nye COVID-19 pulje på 10 millioner kroner vil overvejende blive brugt inden for vores primære uddelingsområde; Det sociale område.

Vi er i disse dage i løbende dialog med faste samarbejdspartnere. Den nyoprettede pulje prioriteres i første omgang til organisationer, som fonden i forvejen samarbejder med, og pengene vil primært gå til indsatser inden for de fem temaer, der almindeligvis prioriteres i Ole Kirk's Fond - eksempelvis området ”Børn udsat for vold” og ”Børn og unge i mistrivsel”.

Du kan læse mere om vores sociale område her.

Udvalgte indsatser

Puljen på de 10 millioner kroner vil primært blive prioriteret inden for følgende indsatstyper:

 

Fællesskabsfremmende aktiviteter
Her ønsker vi at støtte organisationer, som vil igangsætte trivselsfremmende aktiviteter for børn og unge generelt samt for børn, unge og deres familier, som er udsatte af forskellige årsager. Der kan være tale om online aktiviteter under den pågåede nedlukning, men der kan også være tale om fællesskabsaktiviteter, som skal igangsættes, når samfundet åbner op igen - aktiviteter som er med til at kickstarte mange af de fællesskaber, som har været lukket ned i en lang periode.

 

Indsatser som skal forebygge eller afhjælpe læringstab
Særligt sårbare og udsatte børn og unge risikerer at komme endnu længere bagud i skolen, når skolerne er lukket. En ny undersøgelse fra Syddansk og Aarhus Universitet blandt 6.000 elever viser, at især de yngste elever har svært ved at følge med i fjernundervisningen. Det bekymrer flere fagfolk og NGO’er, idet der med den nuværende nedlukning er en stor risiko for, at især udsatte børn falder igennem, og at de derfor er kommet alvorligt bagud, når samfundet åbner op igen.


Bevillinger til indsatser der skal forebygge eller afhjælpe læringstab kan fx være online lektiehjælp, lektiecaféer og læringscamps - når samfundet åbner op igen.

 

Støtte til rådgivningstilbud og drift
Her ønsker vi at støtte organisationer, som mærker en øget efterspørgsel på rådgivningstilbud til børn og unge samt familier generelt som følge af nedlukningen – både her og nu - men også på den lidt længere bane. Der kan fx være tale om dækning af udgifter til personale, IT-udstyr, uddannelse og rekruttering af frivillige.

 

Med bevillinger til drift holdes hånden under samarbejdspartnere og organisationer, som igen kan blive særligt udfordret fx på grund af manglende indtægter søm følge af nedlukningen af samfundet.
Eventuelle bevillingsmodtagere vil være organisationer, som i forvejen er kendt af Ole Kirk’s Fond, og som tidligere har modtaget støtte fra os. Dette vil være særlig relevant for mindre organisationer.

Relevante nyheder