"Lokale projekter og ildsjæle, der gør en indsats for fællesskabet, har en speciel plads i Ole Kirk’s Fond"

| Støtte fra Ole Kirk's Fond gør det muligt at renovere og forny Billunds svømmehal, Billund Bad.

Med en donation på 16 mio. kr. fra Ole Kirk's Fond kan Billunds svømmehal, Billund Bad, nu realisere deres planer om en gennemgribende renovering af den 37 år gamle svømhal.

Støtten fra Ole Kirk’s Fond muliggør også et 15 kvm større cafeteria og en fornyet foyer, der skal skabe et nyt samlingsted med lokaler til møder og fejring samt et nyt område til billetsalg. Renoveringen er desuden støttet af Billund Kommune og lokale kræfter.

"Vi er meget taknemmelige for den store støtte og den store opbakning, vi har oplevet. Nu kan vi gennemføre renoveringen og fremtidssikre Billund Bad, så det fortsat kan være et samlingssted for byens borgere,” fortæller Niels Henning Rasmussen, bestyrelsesformand i Billund Bad.

Billund har en særlig plads i Ole Kirk’s Fond

I Ole Kirk’s Fond er direktør Karin Skjødt Hindkjær glad for, at fonden kan bidrage til, at børn, familier og klubber i Billund nu kan se frem til et nyt og forbedret samlingssted i byen.

”Lokale projekter og ildsjæle, der gør en indsats for fællesskabet, har en speciel plads i Ole Kirk’s Fond. Fonden blev nemlig stiftet for at gøre Billund til en attraktiv by at bo i. Derfor er jeg særlig glad for, at vi nu kan støtte Billund Bad, så de fortsat kan skabe rum til fællesskabet i byen,” fortæller Karin Skjødt Hindkjær.

Relevante nyheder