Se vores Bevillingsoverblik for 2020

| Vi offentliggør nu vores bevillingsoverblik for 2020. Gennem ord, tal og billeder giver det dig et overblik og indblik i, hvordan vi har arbejdet med at fremme livskvaliteten for børn og deres familier i året 2020.

2020 blev året, hvor COVID-19 satte en ny dagsorden med store personlige og økonomiske konsekvenser for mange mennesker. For Ole Kirk’s Fonds primære målgruppe – de sårbare og udsatte børn og deres familier – er hverdagen blevet endnu sværere. De alvorlige udfordringer og problemstillinger, de i forvejen kæmpede med, er blevet forstærket under nedlukningen af Danmark.

Særligt i de udsatte hjem, hvor der for eksempel har været et højt konfliktniveau, psykisk sygdom, vold eller misbrug som en del af hverdagen, har ned-lukningerne haft alvorlige følger. Her har børnene mistet dét frirum og pust rum, som et skole- eller fritidsfællesskab kan være for dem.

I Ole Kirk’s Fond har vi tilstræbt at tilpasse os den nye dagsorden. Det har vi gjort med etablering af en ekstraordinær pulje og et nyt partnerskab med Mødrehjælpen. Begge initiativer har haft til formål at afbøde nogle af de konsekvenser, som COVID-19 har haft for særligt de udsatte børn og deres familier.

Læs vores Bevillingsoverblik 2020 her

Vi har samlet et overblik over året 2020 med beskrivelser af udvalgte projekter inden for vores uddelingsområder, hvor vi sammen med dygtige ildsjæle og organisationer har haft en fælles ambition: At fremme livskvaliteten for børn og deres familier.

Læs det her.

Fokus: Børn og Unge i mistrivsel
Samtidigt har vi holdt fast i ambitionen om at igangsætte flere større projekter inden for temaet ”Børn og unge i mistrivsel”, der var udvalgt som fokus for 2020 på det sociale område.

Inden for Ole Kirk’s Fonds øvrige uddelingsområder er der også i 2020 indgået samarbejder og givet bevillinger til projekter og initiativer, som alle under-støtter vores ønske om også at bidrage på de humanitære, kirkelige, kulturelle og uddannelsesmæssige uddelingsområder samt at holde fast i den lokale forankring i Billund.

Relevante nyheder