Aktuelt – COVID-19 situationen

Sekretariatet er fortsat åben for henvendelser, og det er muligt at ansøge og kontakte fonden på sædvanlig vis.

Fonden har stor forståelse for, at den nuværende COVID-19 situation kan påvirke projektaktiviteter, tidsplaner m.v. Bevillingsmodtagere er derfor meget velkomne til at kontakte sekretariatets medarbejdere per mail eller telefon, hvis der er spørgsmål til projekter, som påvirkes af situationen.

Behandlingen af ansøgninger om støtte til praktik- og volontørophold er indstillet, indtil der er klarhed over situationen, da COVID-19 udbruddet kan påvirke fondens uddelingspolitik på området.

Øremærket pulje

Ole Kirk's Fond har afsat en særlig pulje med øremærkede midler, der skal medvirke til at afbøde de afledte konsekvenser af den nuværende COVID-19 situation blandt særligt sårbare og udsatte børn og familier i Danmark. Læs hele nyheden her