Scroll

BørneRiget

Ole Kirk’s Fond, Region Hovedstaden og Rigshospitalet er gået sammen om at bygge et nyt børnehospital i verdensklasse, der sætter helt nye standarder for behandlingsforhold for børn, unge, fødende og deres familier.

Legen som et centralt element

Målet med det nye børnehospital er, at det skal bidrage til at udvikle hele det danske sundhedsvæsen i en helt ny retning, hvor patientbehandling er meget mere end at diagnosticere sygdom og give medicin. Udover fokus på sammenhæng og tryghed i behandlingsforløbene, ønsker Ole Kirk’s Fond og vores partnere at gøre legen til en integreret del af hospitalets design, hverdagsliv og behandlingsforløb. For børn tilegner sig intuitivt ny viden igennem leg, og forstår og oplever verden igennem leg; også når de er syge.

En tryg hverdag under indlæggelse

BørneRiget skal revolutionere oplevelsen for børn, fødende og deres familier før, under og efter behandling. På det nye hospital bliver alle forløb og funktioner tilrettelagt, så børn og forældre flyttes mindst muligt. Specialisterne og eksperterne kommer til barnet og familien - ikke omvendt. Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg hverdag som muligt.

I Ole Kirk’s Fond er vi rigtig glade for, at vi i samarbejde med Region Hovedstaden og Rigshospitalet kan bidrage til et nyt, innovativt børnehospital, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt syg. Det er helt afgørende, at børn og deres familier føler sig trygge i et behandlingsforløb, og at de kan opretholde bedst mulig livskvalitet. Der skal være plads til, at familien kan have det rart sammen, der skal være plads til leg, omsorg og adspredelse, så både barnet og familien får et pusterum fra bekymringerne. 

Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand i Ole Kirk's Fond