Scroll

BørneRiget

Ole Kirk’s Fond, Region Hovedstaden og Rigshospitalet er gået sammen om at bygge et nyt børnehospital i verdensklasse, der sætter helt nye standarder for behandlingsforholdene for børn, unge, fødende og deres familier.

Legen som et centralt element

Målet med det nye børnehospital er, at det skal bidrage til at udvikle hele det danske sundhedsvæsen i en helt ny retning, hvor patientbehandling er meget mere end at diagnosticere sygdom og give medicin. Udover fokus på sammenhæng og tryghed i behandlingsforløbene, ønsker Ole Kirk’s Fond og vores partnere at gøre legen til en integreret del af hospitalets design, hverdagsliv og behandlingsforløb. For børn tilegner sig intuitivt ny viden igennem leg og forstår og oplever verden igennem leg; også når de er syge.

En tryg hverdag under indlæggelse

BørneRiget skal revolutionere oplevelsen for børn, fødende og deres familier før, under og efter behandling. På det nye hospital bliver alle forløb og funktioner tilrettelagt, så børn og forældre flyttes mindst muligt. Specialisterne og eksperterne kommer til barnet og familien - ikke omvendt. Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg hverdag som muligt.

I Ole Kirk’s Fond er vi rigtig glade for, at vi i samarbejde med Region Hovedstaden og Rigshospitalet kan bidrage til et nyt, innovativt børnehospital, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt syg. Det er helt afgørende, at børn og deres familier føler sig trygge i et behandlingsforløb, og at de kan opretholde bedst mulig livskvalitet. Der skal være plads til, at familien kan have det rart sammen, der skal være plads til leg, omsorg og adspredelse, så både barnet og familien får et pusterum fra bekymringerne. 

Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand i Ole Kirk's Fond

Se med: Sådan bliver BørneRiget til

I en række kortfilm går vi bag om BørneRigets kulisser og får indsigt i den kommende 5-årige tilblivelse af det nye hospital, der skal blive til et af verdens bedste hospitaler for børn, unge, fødende og deres familier i København.

Kortfilmene tager dig gennem de visionære tanker bag BørneRiget, den utrolige arkitektur og det brugercentrerede interiør samt de innovative tilgange, der skal revolutionere oplevelsen for dem det hele handler om - både før, under og efter behandling.

Den etablerende film: Visionen bag BørneRiget

Den første kortfilm handler om visionen bag BørneRiget, og den starter en kadence af halvårlige film, der deler bygningsudviklingen og indsigt i de mest vigtige og spændende elementer i BørneRiget.

Ole Kirk's Fonds største projekt

I partnerskabet bidrager Ole Kirk's Fond med en tredjedel af det samlede projektbudget.

Selvom det er den største donation nogensinde, er vores ambition ikke blot at være med på sidelinjen og følge op men også at bidrage med de kompetencer, vi har i Ole Kirk’s Fond såvel som i andre dele af det LEGO® økosystem, som vi indgår i.

BørneRiget samler på erfaringer fra dem, det hele handler om

Vore fokus på det samlede forløb kræver, at vi samler på erfaringer og oplevelser i alle faser af projektet - fra både patienter og de pårørende til medarbejdere, samarbejdspartnere og fagpersoner. ​

Fakta

Hvor stort bliver BørneRiget?

60.000 m2 fordelt over 7 etager og med teknik på 8. etage.

Hvornår åbner BørneRiget for patienter?

Klargøring af byggeriet af BørneRiget sker i 2019.
Byggeriet af BørneRiget starter i 2021.
BørneRiget står færdigt i 2024.
BørneRiget åbner for de første patienter i 2025.

Hvor kommer BørneRiget til at ligge?

BørneRiget kommer til at ligge ved siden af Rigshospitalet i København.

Hvor kan jeg blive opdateret?

Følg med her eller besøg BørneRigets hjemmeside.