Et tal-indblik i 2022

Uddelingsniveau 2017-2022

I 2022 uddelte vi 343 mio. kr. til projekter og indsatser, der fremmer livskvaliteten for børn og deres familier. 

0 0 0 mio. kr.

2022

0 0 0 mio. kr.

2021

0 0 0 mio. kr.

2020

0 0 0 mio. kr.

2019

0 0 0 mio. kr.

2018

0 0 mio. kr.

2017

Uddelinger i 2022 fordelt på støtteområder

Det sociale område er det største uddelingsområde i Ole Kirk’s Fond og dermed omdrejningspunktet for mange af vores aktiviteter. Vi støtter også humanitære, kirkelige, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

0 0 0 mio. kr.

Socialt

0 0 mio. kr.

Humanitært

0 0 mio. kr.

Kirkeligt og kulturelt

0 mio. kr.

Uddannelse

Uddelinger fordelt på område i 2022

0 0 %

Socialt

0 0 %

Humanitært

0 0 %

Kirkeligt og kulturelt

0 %

Uddannelse

Antal ansøgninger og bevilligede projekter i 2022

0 0 0 ansøgninger
0 0 0 bevillinger

Geografisk fordeling af uddelinger i 2022

Ole Kirk’s Fond blev stiftet i 1964 til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger, Ole Kirk Kristiansen. Vi er en almennyttig fond og blev blandt andet etableret for at gøre Billund attraktiv for medarbejdere og deres familier. Vi støtter stadig lokale ildsjæle og fællesskaber, men fokuserer i særlig grad på at skabe tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn – primært i Danmark, men også globalt gennem danske, humanitære organisationer.

0 0 %

Nationalt

0 0 %

Lokalt i Billund

0 0 %

Globalt

2022 i tal

Hvis du er interesseret i et større overblik over året i Ole Kirk's Fond - fortalt med både ord, billeder og tal - kan du læse vores rapport for 2022

Alt Text