Flere unge konfirmander bliver nu undervist i psykisk sårbarhed

| I de kommende tre år får initiativet mindU, som foreningen Det Sociale Netværk står bag, økonomisk støtte fra blandt andre Ole Kirk’s Fond til at fremme unge konfirmanders mentale trivsel.

Hver fjerde af de over 2000 konfirmander, som har deltaget i mindU’s evaluering, kan nikke genkendende til at være psykisk sårbar. Alt fra angst, mobning, tab af familie og venner, ensomhed og skilsmisse fylder i de unges dagligdag, og fælles for langt de fleste er, at de har svært ved at tale om det.
”Vi ønsker med mindU at styrke den tidlige, forebyggende indsats i forhold til psykisk mistrivsel blandt unge. Det gør vi i vores workshops, hvor vi styrker unges viden om psykisk sårbarhed og derved søger at fjerne eksisterende tabuer ved at tale med de unge om dem,” fortæller Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk, der står bag mindU.

Hjælp til at få hånd om livets mange nuancer

mindU indgår som led i konfirmationsundervisningen, og forløbet har været en udpræget succes blandt andet takket være det gode samarbejde med Folkekirken. I konfirmandåret 2017/2018 afholdte mindU 111 workshops i de seks stifter i København, Fyn, Aarhus, Aalborg, Viborg og Roskilde. Godt og vel 40 procent flere oplæg, end man havde sat som mål.

Og her har 60 frivillige unge, der selv har haft psykisk mistrivsel tæt inde på livet, været en central del i dialogen med kommende konfirmander.

I konfirmationsundervisningen mødes de unge og præsten blandt andet i dialog om nogle af livets fundamentale værdier og spørgsmål. Derfor giver det god mening også at bruge dette forum som et sted, hvor de unge kan åbne op for nogle af de mere personlige og sårbare overvejelser, som mange unge går rundt med.

”I konfirmationsundervisningen mødes de unge og præsten blandt andet i dialog om nogle af livets fundamentale værdier og spørgsmål. Derfor giver det god mening også at bruge dette forum som et sted, hvor de unge kan åbne op for nogle af de mere personlige og sårbare overvejelser, som mange unge går rundt med. I en hverdag, hvor de eksponeres mere for det perfekte end det uperfekte, giver dette projekt et forum, der kan hjælpe de unge med at få hånd om livets nuancer og skabe en positiv udvikling ind i det voksne liv,” siger Karin Skjødt Hindkjær, der er direktør i Ole Kirk’s Fond.

Derudover vil der mindUs arbejde også være mulighed for at tilbyde særskilt undervisning til præster og kirkemedarbejdere i forhold til at arbejde med og spotte de unges sårbarheder og udfordringer. Læs mere om mindU her og pressemeddelelse her.