BørneRiget: Ny bevilling skal løfte brugeroplevelsen

| I Ole Kirk’s Fond vil vi sammen med vores partnere Region Hovedstaden og Rigshospitalet skabe en hospitalsoplevelse, hvor patienter og deres familier kommer igennem et forløb med mest mulig livskvalitet. På BørneRiget handler det nemlig om langt mere end selve behandlingen. Nu skal en ny bevilling på op til 85 mio. kr. fra fonden bidrage til at løfte oplevelsen.

Når BørneRiget åbner i 2025, vil børn, unge og fødende møde et hospital, hvor brugeroplevelsen er gennemtænkt og designet på en helt unik måde, som er tilpasset de særlige behov, som patienter og familier har.

Med Ole Kirk’s Fonds ekstra bevilling på op til 85 mio. ønsker vi at sætte skub i ambitionerne og udviklingen af tiltag, der skal være med til at sikre bedst mulig livskvalitet for dem, det hele handler om på BørneRiget.

Brugerinddragelse og brugertest er omdrejningspunktet 

Med BørneRiget vil vi sammen med vores partnere skabe en hospitalsoplevelse, der ikke bare handler om selve behandlingen, men også at børn, unge, fødende og deres familier kan komme igennem forløb på BørneRiget som hele mennesker og som sammenhængende familier. Både når der er tale om svære indlæggelsesforløb og glædelige forløb som fx en familieforøgelse.

Én af de afgørende veje til at skabe gode brugeroplevelser er at inddrage brugerne. Og netop dét har været et omdrejningspunkt for det ambitiøse projekt siden starten. Både patienter, pårørende og personale har været inddraget fra første dag, og det er bl.a. på baggrund af workshops og interviews med brugerne, at hele fundamentet for BørneRiget blev fastlagt.

Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk's Fond, siger:

I Ole Kirk´s Fond er vi optaget af at fremme livskvaliteten for børn og deres familier. Det har været et vigtigt pejlemærke i fondens tilgang til samarbejdet om BørneRiget og i vores ønske om at understøtte de potentialer, vi ser i projektet.

 

BørneRiget går nu ind i en ny fase, hvor der skrues yderligere op for test og samskabelse med brugerne. Ud over løbende test med brugerne i de eksisterende rammer på Rigshospitalet skal den ekstra bevilling fra fonden blandt andet bruges til at teste en 1:1 model af et lille udsnit af bygningen med en sengestue, et ambulatorium og opholdsrum, som Region Hovedstaden står bag. Her vil projektet over de næste 4-5 år – og i samspil med patienter, pårørende og personale - teste relevante forløb, design og situationer, indtil de er stærke nok til at blive implementeret på det nye BørneRiget.

BørneRiget: Et hjem til livet

Ambitionen er, at BørneRiget skal være ’et hjem til livet’, der tager hånd om patienterne og familierne og bringer dem sikkert ’hjem til livet’ igen. Det betyder, at hospitalet skal være meget mere end behandlingen og væggene omkring behandlingen. Et vigtigt fokus for bevillingen er at sikre, at legen bliver en integreret del af bygningen, afspejler sig i personalets adfærd og - når det er muligt - en del af behandlingen.

Bevillingen fra Ole Kirk’s Fond skal netop tage udgangspunkt i dette. Lars Hyldgaard Olesen, Programchef i fonden, siger:

I Ole Kirk’s Fond har vi set på, hvordan vi bedst kan bidrage til yderligere styrkelse af BørneRigets indsats for at skabe et børnehospital i verdensklasse. Det er så vigtigt at sikre, at de løsninger og praksisser, der udvikles til gavn for både patienter, pårørende og personale skaber mest mulig værdi. Det er årsagen til, at Ole Kirk’s Fond har valgt at støtte med så betydeligt et tillæg til hoveddonationen til BørneRiget.

Lars fortsætter:

"I tillæg til de økonomiske bidrag ønsker vi gennem partnerskabet at bringe vores respektive kompetencer i spil til gavn for udviklingen af BørneRiget. Det drejer sig grundlæggende om, at vi vil hjælpe med at BørneRiget bliver ”et hjem til livet”."

BørneRiget er et resultat af et partnerskab mellem Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirk’s Fond

Læs mere på BørneRigets hjemmeside her.