Vi fremmer livskvalitet for børn og deres familier

Vi støtter inden for fem hovedområder

– både store projekter og små donationer til mennesker med noget særligt på hjerte
Socialt
Vi støtter sociale projekter med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold
Kulturelt
Vi støtter udvalgte kulturelle og kirkelige projekter udviklet for og til børn
Humanitært
Vi støtter akut humanitært arbejde gennem to globale puljer
Studielegater
Vi støtter pædagogstuderende, der skal i praktik i udlandet og arbejde med børn
Lokalt Billund
Vi støtter lokale projekter i Billund Kommune med fokus på børn, unge og familier

Nyheder

Ny form for partnerskab skal sikre hurtig hjælp til voldsudsatte børn

Corona-krisen og nedlukningen af Danmark har haft alvorlige konsekvenser for de børn, der lever i hjem med vold. Fagfolk og myndigheder melder om flere husspektakler og grovere vold – men ingen har det fulde overblik over, hvad voldsudsatte børn har været udsat for. I Ole Kirk’s Fond er vi gået sammen med Mødrehjælpen i en ny form for partnerskab, der skal sikre, at børnene hurtigt opspores og får den rette hjælp.