Vi fremmer livskvalitet for børn og deres familier

Vi støtter inden for fem hovedområder

– både store projekter og små donationer til mennesker med noget særligt på hjerte
Socialt
Vi støtter sociale projekter med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold
Kulturelt
Vi støtter udvalgte kulturelle og kirkelige projekter udviklet for og til børn
Humanitært
Vi støtter akut humanitært arbejde gennem to globale puljer
Studielegater
Vi støtter pædagogstuderende, der skal i praktik i udlandet og arbejde med børn
Lokalt Billund
Vi støtter lokale projekter i Billund Kommune med fokus på børn, unge og familier

Nyheder

"Lokale projekter og ildsjæle, der gør en indsats for fællesskabet, har en speciel plads i Ole Kirk’s Fond"

Støtte fra Ole Kirk's Fond gør det muligt at renovere og forny Billunds svømmehal, Billund Bad.